Open-andere-deuren-dag (nieuwe stijl!)

Locatie: Diverse scholen in Utrecht

Datum: 18 januari 2024

In Utrecht werken heel veel basisscholen aan de ontwikkeling van toekomstbestendig onderwijs. Elkaar informeren en inspireren op het gebied van ‘anders leren en organiseren’ is een van de maatregelen die in het primair onderwijs vanuit Utrecht Leert in de stad Utrecht wordt ingezet in de strijd tegen het lerarentekort.

Open-andere-deuren-dagen

Vorig schooljaar zijn we gestart met de ‘open-andere-deuren-dagen’. Verschillende basisscholen in Utrecht openden hun deuren om andere onderwijsprofessionals een kijkje in de keuken te gunnen. Het zijn stuk voor stuk bruisende scholen die op de één of andere manier bezig zijn met het anders organiseren, waar de focus ligt op onderwijs en waar ruimte is voor ontwikkeling en samenwerking. We geven de open-andere-deuren-dagen een vervolg dit schooljaar, in vernieuwde vorm.

Hoe doen we dat?

We gaan niet alleen de deuren op andere tijden openen, we gaan ook duidelijker aangeven wat je op zo’n school kunt verwachten.

Een van de veranderingen t.o.v. vorig schooljaar is het tijdstip waarop scholen bezocht kunnen worden. We gaan dit schooljaar van start ná schooltijd, om 15.00 uur, zodat zoveel mogelijk onderwijsprofessionals kunnen aansluiten. We eindigen rond 16.30/17.00 uur. Veel scholen in en om de grote steden kampen nu al met een lerarentekort.

Natuurlijk is het belangrijk om te zorgen voor voldoende leerkrachten en veel werkplezier, zodat de leerkrachten die we hebben ook blijven.

Daarnaast zijn scholen ook op zoek naar andere manieren van organiseren, zodat je ook met minder leerkrachten maar mét andere professionals goed onderwijs kunt bieden.

Regelmatig delen we voorbeeldfilmpjes van innovatieve scholen die al maatregelen hebben genomen. Soms uit noodzaak. Maar veel vaker vanuit visie en overtuiging dat het onderwijs echt beter wordt van een ander organisatie. Een win-win-win situatie. Kom je kijken?

Wij onderscheiden een zestal maatregelen:

 1. Andere schoolorganisatie bijvoorbeeld een andere groepssamenstelling of groepsdoorbroken werken.
 2. Inzet van anders bevoegden, denk aan kunst-vakdocenten programmeurs of onderwijsassistenten
 3. Werkdrukvermindering door een andere taakverdeling in de school en tijd maken voor onderzoek
 4. Flexibeler personeelsbeleid bijvvoorbeeld door de collega de gelegenheid te bieden om eerst je eigen kind naar school te brengen.
 5. Verhoging van het werkplezier door oude gewoontes af te schaffen of inhoudelijk te ontwikkelen
 6. Samenwerking met andere organisaties in de buurt zoals de BSO of een sportvereniging.

Deelnemende scholen

Klik op de link om een filmpje te zien.

Maatregelen die daar worden toegepast

Kindcentrum Haarzicht 1-2-3-5-6
Jules Verne 1-2-3-4-5-6
Montessori Kindcentrum Lef 1-2-3-5-6
Daltonschool Apollo 11 1-2-3-4-5
OBS Tuindorp 1-2-3-4-5-6
Internationale school Utrecht 1-2-3-4-5-6
SO FIER (speciaal onderwijs) 1-2-3-4-5
De Blauwe Aventurijn 2-3-5
Basisschool de Fakkel 1-2-5
Taalschool Utrecht 1-2-3-4-5-6

Wil je de school bezoeken onder schooltijd? Dat kan ook!

We stemmen graag de mogelijkheden met je af. Er zijn 2 manieren om dit te doen:

 1. Verschillende scholen organiseren een open dag, onder schooltijd, gedurende het schooljaar:
  • KC Haarzicht: 20 maart
  • Montessori Kindcentrum Lef: 13 maart
  • Jenaplan Apollo 11: 12 maart
  • De Fakkel: 12 maart
  • Taalschool Utrecht: 31 jan, 9 en 10 april.

  In dit geval zie je op de bewuste datum in Utrecht Leert-agenda de link naar de inschrijving vinden.

 2. Wil je en studiedag voor je hele team om één of meer scholen te bezoeken? Stuur je telefoonnummer naar thea@utrechtleert.nl. We bespreken graag samen de wensen en mogelijkheden. Bellen mag ook! 06-22624856

inschrijven OADD 18 januari

inschrijven OADD 13 februari

inschrijving OADD 20 maart

inschrijving OADD 8 april

Ook interessant...

11 december 2023

Voorlichting Utrechtse lerarenopleidingen

Maandag 11 december 2023 18.00 – 20.30 uur (inloop vanaf 17.30 uur) Doelgroep...
Lees meer
15 december 2023

Workshop: “Hoe krijg je ze mee?” door Annemarie Mars.

Datum: 15 december van 9.00 tot 12.00 uur. Locatie: Orteliuslaan 871, Utrecht...
Lees meer
19 december 2023

1e bijeenkomst traject ‘Oriëntatie en Vliegende start’

Overweeg jij om als zij-instromer aan de slag te gaan in het Utrechtse basiso...
Lees meer
11 januari 2024

Training De Vreedzame School

Dit schooljaar start in samenwerking met Utrecht Leert de training De Vreedza...
Lees meer
17 januari 2024

2e bijeenkomst traject ‘Oriëntatie en Vliegende start’

Overweeg jij om als zij-instromer aan de slag te gaan in het Utrechtse basiso...
Lees meer
18 januari 2024

Open-andere-deuren-dag (nieuwe stijl!)

In Utrecht werken heel veel basisscholen aan de ontwikkeling van toekomstbest...
Lees meer
Naar alle agenda items