Onderwijspact

Het Onderwijspact is een regiobreed bestuurlijk netwerk, waarin schoolbesturen en lerarenopleidingen uit regio Utrecht zich verenigen met als doel het lerarentekort in de regio aan te pakken en op innovatieve wijze te kijken naar het opleiden van nieuwe leraren.

 

Onze focus ligt daarbij op:

  1. Samenbrengen van het bestuurlijk netwerk en namens dit netwerk naar buiten treden t.a.v. het lerarentekort en anders opleiden
  2. Organiseren van bijeenkomsten voor en door bestuurders en schoolleiders ten behoeve van kennisuitwisseling
  3. Kennisuitwisseling binnen een lerend netwerk van HR-professionals, verbonden aan de betrokken besturen
  4. Activiteiten gericht op het gezamenlijk werven en matchen van zijinstromers in het onderwijs
  5. Vormgeven van een centraal informatiepunt om ervaringen en goede voorbeelden uit het onderwijs te delen, via www.utrechtleert.nl

 

Binnen het netwerk van het Onderwijspact zijn zes leden die de Regiegroep vormen en die het voortouw nemen in strategiebepaling, aansturing en het monitoren van de voortgang van activiteiten.

 

Utrechtleert.nl gebruikt cookies om de website gebruiksvriendelijker te maken. Lees meer over deze cookies.