Amersfoort

Nieuws – maart 2022


De kracht van een regionaal netwerk

De kracht van regionale netwerken zit met name in het samenkomen van professionals uit de regio die verschillende ervaringen en contacten met elkaar uitwisselen. Dat zal niets nieuws zijn voor de lezer, maar wat betekent dat concreet in het geval van de Regionale Aanpak Personeelstekort Amersfoort en Utrecht Leert?

Ik ben drie jaar geleden in mijn rol als projectleider van de Meridiaan Opleidingsschool betrokken geraakt bij deze samenwerking. Als ik terugkijk naar deze periode kan ik de toegevoegde waarde van ons netwerk omschrijven in een paar concrete voorbeelden: de tips en de tops uit de regio om het onderwijs met elkaar te verbeteren, het leren van elkaar zowel tussen de besturen, als tussen het vo en het mbo, als tussen professionals die uit het onderwijs komen en professionals die uit het hr werkveld komen, de praktische handvatten hoe je ‘leren van elkaar’ binnen het bestuur kunt stimuleren, elkaar scherp houden in de verschillende ontwikkelingsfasen waarin onze besturen zich bevinden, samen professionaliseringsaanbod organiseren voor docenten en niet te vergeten het feit dat we veel steun aan elkaar hebben gehad in het doorzetten van alle onderwijsactiviteiten in de afgelopen corona periode. Al dat heeft zijn vruchten afgeworpen in het ontwikkelen van de Meridiaan Opleidingsschool met betrekking tot het begeleiden en het behoud van studenten, startende en zittende leraren. De Meridiaan Opleidingsschool heeft dit jaar de aspirant status gekregen ook deels dankzij de samenwerking met andere besturen binnen dit regionale netwerk.

Gordana Bozarov
Schoolopleider Het Nieuwe Eemland
Projectleider Meridiaan Opleidingsschool

 

Inspiratiemiddag starters regio Amersfoort

Startende docenten in het vo of mbo, die behoefte hebben om even uit de hectiek te stappen, zich te laten inspireren, kennis op te doen, praktische tools te krijgen en ervaringen uit te wisselen met andere starters in de regio Amersfoort. Voor deze doelgroep organiseren we op 20 april de tweede regionale inspiratiemiddag.

Naast een key note over kansen(on)gelijkheid in het onderwijs door Inge de Wolf, worden er workshops gegeven door docenten over thema’s als gamification, actief luisteren, didactisch coachen, activerende werkvormen en Hoe overleef ik… mijn start als docent.

In een van de volgende nieuwsbrieven zullen we een terugkoppeling geven van deze middag.

Starters uit de bij de RAP Amersfoort aangesloten besturen kunnen zich aanmelden via https://www.aanmelder.nl/124373

Update van oktober 2021

Kei voor de Klas

Tijdens het ‘Talentevent Onderwijsweek 2021’ bood de regio Amersfoort een oriëntatieprogramma aan voor mensen die geïnteresseerd zijn in het onderwijs en overwegen om de (over)stap naar het onderwijs te zetten. Scholen in Amersfoort en de lerarenopleidingen organiseerden op woensdag 6 oktober de informatiebijeenkomst ‘Kei voor de Klas’. Op donderdag 7 oktober zetten enkele scholen hun deuren open voor een aantal geïnteresseerden om een kijkje te nemen.

Het doel van het oriëntatieprogramma is om mensen te informeren over, te laten oriënteren op en te inspireren over hoe mooi en waardevol werken in het primair-, voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs is. Tijdens de informatiebijeenkomst ‘Kei voor de Klas’ werd aan zo’n 60 deelnemers informatie gegeven over o.a. het Nederlands onderwijssysteem en over kansen en mogelijkheden in onze regio. Uiteraard was er informatie te verkrijgen over de lerarenopleidingen. En mooi om te zien dat tijdens ‘Kei voor de Klas’ ook al de eerste matches gemaakt werden!

Amersfoort Kei voor de Klas 2

Update van juni 2021

Nu we bijna aan het einde zijn van het eerste jaar van de uitvoering van de Regionale Aanpak Personeelstekort Amersfoort (RAP Amersfoort), is het tijd om terug te blikken op het afgelopen jaar en vooruit te kijken naar het volgende, en laatste, jaar van deze subsidie periode.

RAP Amersfoort richt zich, naast werving van zij-instromers, voornamelijk op behoud van docenten, het digitaliseren van leeromgevingen en het anders organiseren van het onderwijs. Gelukkig kunnen we constateren dat we, ondanks alle uitdagingen die de corona maatregelen met zich mee brachten, toch mooie resultaten hebben neergezet. Zo hebben MBO Amersfoort en ROC Midden Nederland mooie en grote stappen gezet in het (verder) digitaliseren van leeromgevingen voor studenten en docenten en hebben we 15 april jl. een inspirerende middag kunnen organiseren voor startende docenten in de regio.

Op dit moment zijn we bezig om de plannen te herijken. Zodat aansluiten bij de actuele wensen van de betrokken scholen voor de aanpak van het personeelstekort leidend is. Zo zal er de inspiratiemiddag voor starters in het nieuwe jaar weer terugkomen en wordt de coachingsactiviteiten in én na de inductiefase geintensiveerd. Uiteraard wordt iedereen op de hoogte houden van onze regionale activiteiten.

 

Update van maart 2021

Dialooggesprekken beroepsbeeld onderwijsprofessional

Binnen de Meerwegen scholengroep voert het CAOP dit schooljaar dialooggesprekken met docenten en ondersteuners over het beroepsbeeld van de onderwijsprofessional. Het beroepsbeeld over het ondersteunen in leren voor leerlingen, onderwijsontwikkeling, organisatie van het onderwijs en het ondersteunen van het leren van collega’s. Vanuit het perspectief in opleiding, starter, ervaren en meester. Specifiek gericht op de eigen school. De dialooggesprekken worden in 3 rondes vormgegeven. Vanuit een kleine groep voorlopers in dialoogronde 1 naar het voltallige onderwijsteam in dialoogronde 3. De dialooggesprekken die nu helaas digitaal plaatsvinden geven deelnemers de mogelijkheid om met en van elkaar te ervaren hoe het beroepsbeeld en de blik op onderwijs er uit ziet. Besef van wat collega’s ervaren of het perspectief van onbekendere collega’s. De deelnemende scholen houden momenteel dialoogronde 2, aanscherping van het beroepsbeeld door de dialoog tussen de voorlopers (deelnemers ronde 1) en kritische collega’s die nieuw aanschuiven. Voor het einde van het schooljaar worden de dialooggesprekken over het beroepsbeeld met de schoolteams afgesloten en het school specifieke beroepsbeeld vormgegeven.

Voor meer informatie over de dialoogsessies bij de Meerwegen scholengroep kunt u contact opnemen met: r.hommen@caop.nl

 

Inspiratiebijeenkomst starters

Op 15 april organiseren we een online inspiratiemiddag voor startende docenten in de regio Amersfoort. Deze bijeenkomst is onderdeel van de uitvoering van de RAP.

Het doel is om starters te inspireren, kennis op te laten doen, praktische tools te geven en om ervaringen uit te wisselen met andere starters in de regio Amersfoort. Onderwerpen die deze middag aan de orde komen zijn onder andere concentratie in tijden van online onderwijs, digitale werkvormen, differentiatie en gamification. De uitnodiging voor deze bijeenkomst zal binnenkort aan alle starters in de regio worden verzonden.

Utrechtleert.nl gebruikt cookies om de website gebruiksvriendelijker te maken. Lees meer over deze cookies.