Utrecht Stad

In Utrecht bundelen de onderwijssectoren hun kracht om samen het onderwijs aantrekkelijk te maken.
Met opleidingen die het verschil maken en scholen waar leerkrachten zich professioneel blijven ontwikkelen. Een integrale aanpak waarbij we samen ontdekken wat werkt.
Zo werken we in Utrecht aan de toekomst van het Nederlandse onderwijs.

Utrecht werkt samen aan een toekomstbestendige en integrale aanpak van het lerarentekort. Samen: rijk, gemeente, besturen PO, VO en MBO, hogescholen, universiteiten, EBU en partners in stad en regio. Toekomstbestendig: met blijvend effect voor de stad, de regio en het land. Integraal: het gezamenlijk belang gaat boven individueel belang. We denken en werken vanuit een doorgaande lijn, intersectoraal en vanuit een breed maatschappelijk perspectief.

Utrecht wil fungeren als een ‘living lab’. Vanuit partnerschap investeren we in een compleet onderwijsaanbod en een excellente opleidingsinfrastructuur. We doen dat door werkenderwijs te leren en te zien wat werkt, door met lef en daadkracht te vernieuwen waar dat kan en moet en door aan te sluiten bij ontwikkelingsbehoeften van (nieuwe) leraren en daarvoor alle mogelijkheden te bieden. Opleiden en begeleiden in de school, het nieuwe opleiden en aantrekken en behouden van onderwijstalent, zijn onze programmalijnen.

 

Organisatie-architectuur Utrecht Leert

Plan van aanpak

Utrecht Stad heeft de volgende deelplannen opgesteld:

Utrecht Stad PO (deelplan 1)

 

Utrecht Stad VO (deelplan 2)

 

Utrecht Stad MBO (deelplan 3)

Initiatieven in Utrecht Stad

Hiernaast een overzicht met de verschillende tijdelijke regelingen met betrekking tot het lerarentekort en Corona.

Klik hier voor een pdf die linkt naar de verschillende regelingen

Zij-instroom

Opleiden en begeleiden van zij-instromers in de school. Door dubbele bezetting op de werkvloer, een uitbreiding van opleidingscholen en schoolopleiders en door onderzoek te doen naar wat werkt en nodig is in de begeleiding van zij-instoom.

 

Proeftuin het nieuwe opleiden

Aan de slag met de adviezen van de Onderwijsraad door gezamenlijk werk te maken van anders opleiden: in de school. Een krachtige, intersectorale leeromgeving creëren waarin (nieuwe) leraren zich vanaf de start kunnen ontwikkelen in een brede pedagogische opleiding die aan te vullen is met korte specialisatieroutes.

 

Aantrekken en behouden van nieuw onderwijstalent

Door starterspakketten, een lerarenpanel, onderzoek en een gerichte campagne. Wat maakt dat leraren graag willen werken in een grote stad? Wat is er nodig om urban teacher te zijn en te blijven? Welke vormen van ondersteuning werken? En hoe kunnen we ook in randvoorwaardelijke zin het wonen en werken in de stad aantrekkelijk maken en houden?

Utrechtleert.nl gebruikt cookies om de website gebruiksvriendelijker te maken. Lees meer over deze cookies.