In gesprek met: Leonie Gotink

Anders opleiden en professionaliseren krijgt binnen Onderwijsregio Utrecht Stad concrete vorm door het programma Utrecht Leert Vernieuwend Opleiden en Professionaliseren (https://utrechtleert.nl/utrecht-leert-vernieuwend-opleiden/). Dit programma ontwikkelt en concretiseert sector- en domeinoverstijgende routes die de huidige opleidings- en professionaliseringsinfrastructuur verrijken. Het biedt een onderbouwd, aanvullend en innovatief antwoord op arbeidsmarkttekorten en de veranderende eisen en behoeften van onderwijsprofessionals.

Anders opleiden en professionaliseren krijgt binnen Onderwijsregio Utrecht Stad concrete vorm door het programma Utrecht Leert Vernieuwend Opleiden en Professionaliseren (https://utrechtleert.nl/utrecht-leert-vernieuwend-opleiden/). Dit programma ontwikkelt en concretiseert sector- en domeinoverstijgende routes die de huidige opleidings- en professionaliseringsinfrastructuur verrijken. Het biedt een onderbouwd, aanvullend en innovatief antwoord op arbeidsmarkttekorten en de veranderende eisen en behoeften van onderwijsprofessionals.

Binnen ULVO wordt er gewerkt met een programmateam, bestaande uit vertegenwoordigers van het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, het mbo, hbo, universiteit en partners uit het sociale en brede jeugddomein. Welke ervaringen hebben deze vertegenwoordigers met het programma? Wat zien zij als de meerwaarde en waar liggen volgens hen de kansen voor de toekomst?

In een serie interviews geven 8 programmateamleden antwoord op deze vragen. Elke week publiceren we één van deze interviews. Vandaag volgt het 3e interview met Leonie Gotink, beweegmakelaar bij SportUtrecht en kwartiermaker bij Sociale Basis – Jeugd. Bij ULVO heeft ze twee verschillende petten op: zorgen voor toegankelijk sporten en bewegen voor ieder kind én een betere verbinding tussen sociale partners en het onderwijs.

Leonie Gotink deelt haar visie op vernieuwing in onderwijs en jeugdzorg: “Met het lerarentekort en te lange wachtlijsten in gedachten, moeten we durven afwijken van traditionele paden. Samenwerking tussen onderwijs en welzijnspartijen is cruciaal voor preventie. We moeten het perspectief van leraren verbreden en erkennen waar andere professionals kunnen bijdragen.”