Positieve verandering in het onderwijs door samen te werken

In Tuindorp, een prachtige wijk met veel mooie jaren ’30 woningen, staat de al net zo mooie basisschool obs Tuindorp, een van de scholen van SPO Utrecht. Thea Streng fietste jaren geleden op een mooie zondagmiddag door de wijk, langs deze school. Wat zou het mooi zijn om op die plek te mogen werken, dacht zij destijds. Thea heeft er inmiddels zes jaar opzitten als directeur van deze school. Het afgelopen jaar heeft zij de nieuwe directeuren van zowel deze als de Margrietschool, die ook valt onder het bestuur van SPO Utrecht, nog kunnen begeleiden en is nu klaar voor een nieuwe uitdaging. Twee dagen in de week gaat Thea aan de slag voor Utrecht Leert. Iets waar zij enorm veel zin in heeft.  

In Tuindorp, een prachtige wijk met veel mooie jaren ’30 woningen, staat de al net zo mooie basisschool obs Tuindorp, een van de scholen van SPO Utrecht. Thea Streng fietste jaren geleden op een mooie zondagmiddag door de wijk, langs deze school. Wat zou het mooi zijn om op die plek te mogen werken, dacht zij destijds. Thea heeft er inmiddels zes jaar opzitten als directeur van deze school. Het afgelopen jaar heeft zij de nieuwe directeuren van zowel deze als de Margrietschool, die ook valt onder het bestuur van SPO Utrecht, nog kunnen begeleiden en is nu klaar voor een nieuwe uitdaging. Twee dagen in de week gaat Thea aan de slag voor Utrecht Leert. Iets waar zij enorm veel zin in heeft.  

Thea wist eigenlijk op de lagere school al dat ze juf zou worden en ze heeft sinds ze begon als kleuterjuf nog geen dag spijt gehad van haar keuze voor het onderwijs. “Wat zo mooi is aan het onderwijs, is dat je zo’n grote bijdrage levert aan de toekomst”, vertelt Thea. Binnen het onderwijs heeft ze op bijna alle stoelen wel eens gezeten: van kleuterjuf tot groep acht, van leerkracht tot directeur. Ze staat allang niet meer voor de klas maar heeft zich ongeacht haar rol altijd hard gemaakt voor passend onderwijs, afgestemd op de behoeften van de kinderen op dat moment.

Als directeur heeft zij verschillende scholen van binnen gezien en het onderwijs op die scholen weten te veranderen. “Dit proces wordt ook wel ‘kantelen’ genoemd”, vertelt ze. Geen school is hetzelfde en Thea is bij het teweegbrengen van die verandering dan ook altijd uitgegaan van de vraag: “Hoe kunnen we het onderwijs nou anders organiseren om te zorgen dat het beter past bij de kinderen?” Passende verandering dus, met de kinderen en de wijk in gedachten. Vaak een flinke uitdaging die alleen kan slagen als alle neuzen dezelfde kant op wijzen en er een heldere pedagogische visie aan ten grondslag ligt. 

Deze ervaring sluit perfect aan bij haar nieuwe uitdaging als projectleider ‘Anders Leren en Innoveren’ in Utrecht Stad. Thea kijkt uit naar het realiseren van de mogelijkheden die er zijn. “Utrecht Leert is er onder andere om te zorgen dat het lerarentekort wordt tegengegaan, dus hoe mooi is het om in een school ook onderwijsassistenten, lerarenondersteuners, vakleerkrachten, studenten of zelfs ouders in te zetten om het onderwijs mooier te maken. Kijk, als mensen gaan samenwerken, wordt het alleen maar mooier en beter. Als je dan ook nog eens gaat samenwerken buiten de groep mensen die standaard al in het onderwijs werken, dan kun je enorme stappen maken.”

Concreet gaat Thea allerlei activiteiten bedenken en organiseren die te maken hebben met het onderwijs anders organiseren en met anders leren. Thea vertelt enthousiast over een bijzondere dag die zij organiseert in november 2021:

“Op 24 november openen acht scholen binnen Utrecht hun deuren. Dit zijn scholen die iets bijzonders doen en daar trots op zijn. Scholen die het net even anders doen. Bijvoorbeeld deze school maar ook een integraal kindcentrum en een school waar juist veel vrijwilligers actief zijn. Op deze dag kunnen alle mensen van de scholen die niet voor de klas hoeven te staan eens gaan kijken hoe het bij andere scholen allemaal gaat. Het is bedoeld om elkaar te inspireren.” Thea organiseert ook volgend jaar nog een drietal van dit soort dagen en gaat met de scholen die meedoen aan de slag om filmpjes te maken waarin zij zichzelf kunnen voorstellen. 

Thea hoopt scholen een klein steuntje in de rug te kunnen geven, om ze te helpen ontwikkelen richting mooier en beter onderwijs. Als dat lukt, dan heeft ze het goed gedaan. Want zelfs na al die jaren wil Thea bij blijven dragen aan positieve verandering in het onderwijs door samen te werken.