In gesprek met: Gosien Schouten

Anders opleiden en professionaliseren krijgt binnen Onderwijsregio Utrecht Stad concrete vorm door het programma Utrecht Leert Vernieuwend Opleiden en Professionaliseren. Dit programma ontwikkelt en concretiseert sector- en domeinoverstijgende routes die de huidige opleidings- en professionaliseringsinfrastructuur verrijken. Het biedt een onderbouwd, aanvullend en innovatief antwoord op arbeidsmarkttekorten en de veranderende eisen en behoeften van onderwijsprofessionals.

Anders opleiden en professionaliseren krijgt binnen Onderwijsregio Utrecht Stad concrete vorm door het programma Utrecht Leert Vernieuwend Opleiden en Professionaliseren. Dit programma ontwikkelt en concretiseert sector- en domeinoverstijgende routes die de huidige opleidings- en professionaliseringsinfrastructuur verrijken. Het biedt een onderbouwd, aanvullend en innovatief antwoord op arbeidsmarkttekorten en de veranderende eisen en behoeften van onderwijsprofessionals.

Binnen ULVO wordt er gewerkt met een programmateam, bestaande uit vertegenwoordigers van het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, het mbo, hbo, universiteit en partners uit het sociale en brede jeugddomein. Welke ervaringen hebben deze vertegenwoordigers met het programma? Wat zien zij als de meerwaarde en waar liggen volgens hen de kansen voor de toekomst?

In een serie interviews geven 8 programmateamleden antwoord op deze vragen. Elke week publiceren wij een van deze interviews. Vandaag spreken wij met Gosien Schouten. Gosien werkt als schoolopleider op een van de VO-scholen van de PCOU Willibrord (30 basisscholen en 13 scholen voortgezet onderwijs) en als adviseur Opleiden en professionaliseren voor de scholengroep. Ze krijgt veel energie van de gedrevenheid van mensen uit zoveel verschillende disciplines, die samen in mogelijkheden denken voor de lange termijn.