HR in het onderwijs, een vak apart

Niet alleen de mensen voor de klas máken het onderwijs, achter de schermen gebeurt er ook enorm veel om de onderwijservaring van leerlingen zo goed mogelijk te maken. Erika Peters is zo iemand die indirect haar steentje bijdraagt in het primair en voortgezet onderwijs in de regio Utrecht. Zij maakt alweer zes jaar onderdeel uit van de afdeling HR bij PCOU Willibrord en maakt op een wat grijze en miezerige middag graag even tijd voor een kijkje in haar keuken. Erika vertelt inspirerend over durf, leren en vooruitkijken.

Niet alleen de mensen voor de klas máken het onderwijs, achter de schermen gebeurt er ook enorm veel om de onderwijservaring van leerlingen zo goed mogelijk te maken. Erika Peters is zo iemand die indirect haar steentje bijdraagt in het primair en voortgezet onderwijs in de regio Utrecht. Zij maakt alweer zes jaar onderdeel uit van de afdeling HR bij PCOU Willibrord en maakt op een wat grijze en miezerige middag graag even tijd voor een kijkje in haar keuken. Erika vertelt inspirerend over durf, leren en vooruitkijken.

Erika vertelt haar verhaal op basisschool de Krullevaar, een van de scholen die vallen onder haar portefeuille. Hoewel het gebouw van de school niet nieuw is voelt dat wel een beetje zo, de inrichting is heerlijk fris en straalt rust uit. De sfeer is er goed en Erika raakt al direct bij binnenkomst in een goed en geanimeerd gesprek verwikkeld met Lorance, de directeur van de basisschool.

PCOU Willibrord telt 30 scholen voor (speciaal) basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs in de stad Utrecht en twaalf scholen voor voortgezet onderwijs in de stad Utrecht, Breukelen, Maarssen, Nieuwegein, Vianen en IJsselstein. De scholen bieden ruimte aan de ontwikkeling van circa 20 duizend leerlingen en 2500 medewerkers. Het is een lerende organisatie, staat te lezen op de website, gericht op de ontwikkeling van leerlingen en medewerkers. De achterliggende gedachte? Als lerende organisatie kan ingespeeld worden op de snel veranderende omgeving én kan je deze mede vormgeven.

PO en VO
Zes jaar geleden maakte Erika de overstap van NUOVO Scholen, waar zij veertien jaar lang werkzaam was, naar PCOU Willibrord. Ze koos daarmee in meerdere opzichten voor een heel andere organisatie.
De overstap naar PCOU Willibrord betekende voor Erika een eerste aanraking met de wereld van het primair onderwijs, een heel andere wereld die ze echt niet meer zou willen missen. ‘De mix van primair en voorgezet onderwijs die ik vind bij PCOU Willibrord, brengt een dynamiek en afwisseling met zich mee die ik erg inspirerend vind’, vertelt Erika.

Als senior adviseur HR maakt Erika onderdeel uit van een team dat bestaat uit acht HR-adviseurs en het takenpakket van de afdeling is op een aantal manieren verdeeld over het team. Allereerst op schoolniveau: De adviseurs hebben allemaal een eigen mix aan PO- en VO-scholen in hun portefeuille. Vervolgens zijn er drie pijlers die zorgen voor rolduidelijkheid binnen het team: formatie, personeels- en salarisadministratie en hr-advies. Binnen dit trio wordt nauw samengewerkt en is er bijvoorbeeld regelmatig een zogenaamd trio-overleg waarbij de scholen worden besproken. Naast deze algemene rolindeling werken de adviseurs ook aan specifieke thema’s als verzuim, werving en selectie, mobiliteit, loopbaancentrum, gesprekscyclus en de academie komen zo te liggen bij de specialisten.

Erika vertelt dat het team dit jaar aangevuld is met een recruiter, iemand die zich volledig zal storten op werving en selectie. Heel fijn want: ‘arbeidsmarktcommunicatie is een vak apart, dat doe je er niet zomaar eventjes bij’.

 

HR in het onderwijs, een vak apart

Zes jaar bij PCOU Willibrord, veertien jaar bij NUOVO Scholen. Inmiddels dus al ruim twintig jaar ervaring in het onderwijs. Of het nou echt anders is om te werken als HR-adviseur in het onderwijs dan als HR-adviseur in een andere omgeving? HR gaat over mensen. HR in het onderwijs misschien nog wel meer dan in welk vakgebied dan ook. Wat Erika betreft krijgt het vak binnen het onderwijs namelijk nog een extra dimensie omdat je het uiteindelijk samen met de medewerkers doet voor de kinderen.

Erika moet er niet aan denken om het onderwijs te verlaten, al voegt ze er nuchter aan toe dat dit hoogstwaarschijnlijk een vooroordeel is omdat ze het op een andere plek waarschijnlijk ook prima naar haar zin zou hebben.

Ik voel me in het onderwijs als een vis in het water. Mensenwerk is fantastisch, de dynamiek van scholen is fantastisch, er is altijd wat gaande.

Ze is zich er erg van bewust, dat wat zij doet, uiteindelijk impact heeft op de leerlingen. Een goede reden voor Erika om in nauw contact te blijven staan met de scholen en regelmatig bewust uit de kantoorsituatie te stappen, de scholen in. ‘Heerlijk, denk ik dan bij mezelf als ik een tijdje thuis of op kantoor heb gezeten, ik ben er weer.’

 

Kwaliteit boven alles

Het is geen geheim dat krapte op de arbeidsmarkt in het onderwijs zorgt voor een (kwalitatief) lerarentekort op de scholen. Erika heeft hiervoor niet dé oplossing maar is in ieder geval van mening dat het toezeggen van vaste contracten of het bieden van een hoger salaris niet de manier is om medewerkers naar de scholen te trekken en deze uitdagingen het hoofd te bieden.

“Ik kan hierover alleen maar zeggen dat wij proberen de kwaliteit van begeleiding zo goed mogelijk te organiseren, dat we insteken op de ontwikkeling van mensen, dat we met de academie een enorm breed scala aan opleidingsmogelijkheden bieden en dat na een vast contract na een bepaalde periode echt wel bespreekbaar is, maar dat je ook echt recht wilt doen aan die andere 2,5 duizend collega’s.

Er wordt bij PCOU Willibrord dan ook veel aandacht besteed aan het behoud van nieuwe medewerkers door bijvoorbeeld te werken aan een breder inductieprogramma en een beter programma voor het begeleiden van startende docenten en zij-instromers. Erika:

We willen een zachtere landing faciliteren zodat de uitstroom veel minder wordt. We kunnen wel als een gek werving en selectie toe gaan passen maar je wilt deze mensen vervolgens niet aan de achterkant weer kwijtraken.

Durf
Een van de kernwaarden van PCOU Willibrord is durf. Erika vindt het heerlijk dat er binnen de organisatie ook daadwerkelijk mensen zijn die de daad bij het woord voegen. Dat er centraal niet alleen beleid wordt bedacht maar dat er ook ruimte is om het in praktijk te brengen, dat er gezegd wordt: ok, we hebben toch durf? Laten we het dan ook doen.

Dat dit niet zomaar een uitspraak is bewijst ze wel door zich juist vanuit hun eigen service- en adviesbureau gepassioneerd in te willen zetten voor het project Onderwijsambassadeurs. Via dit prachtige project kunnen scholen inspirerende mensen gestructureerd een rol geven bij de ontwikkeling van leerlingen.

Erika wil het komende jaar 6 maanden op vrijdagochtend als onderwijsassistent haar handen uit de mouwen steken bij de Krullevaar en is dan voor de school tegelijkertijd de directe link naar het bestuursbureau, een win-win-situatie. “Een uitgelezen kans om middenin het hart van de actie, voor de klas, te zorgen dat je weet waar je het voor doet, maar ook om van elkaar te kunnen leren”, vertelt zij hierover.

 

Diversiteit
Erika hoeft geen moment na te denken over haar antwoord op de vraag wat Utrecht nou zo bijzonder maakt. Ze komt zelf niet uit Utrecht maar is enorm van de regio gaan houden.

Wat een diversiteit, wat een mogelijkheden voor leerkrachten om te proeven van alles dat het onderwijs in Nederland te bieden heeft. Centraal gelegen in het hart van Nederland maar boven alles ontzettend divers.

Deze diversiteit vormt een mooi bruggetje naar de flexpool van PCOU, want juist de diversiteit die Utrecht te bieden heeft wordt weerspiegeld in het scholenaanbod van de organisatie. De flexpool zorgt voor kort- en langdurende vervangingen voor 31 scholen voor basisonderwijs en gespecialiseerd onderwijs (sbo, so en vso) in alle wijken van Utrecht. Het is wat Erika betreft dan ook echt een unieke manier om als leerkracht ervaring op te doen bij verschillende scholen, vooral als je net van de pabo komt bijvoorbeeld en gewoon nog niet zo goed weet wat bij je past. Je kunt proeven en uiteindelijk ergens een beetje verliefd worden op een school. Wel is het van belang dat je wensen bespreekbaar maakt, meent ze. Dat mensen mee kunnen denken over de plaatsing en dat je samen kijkt wat past en wat misschien minder goed past.

‘Ik geloof er heilig in dat er een goede match gemaakt moet worden. Als ik iemand naar een school stuur waar deze persoon zich helemaal niet gelukkig voelt, dan heeft de medewerker daar niks aan maar de school ook niet. Bovenal hebben de leerlingen er niks aan. We zijn er dan ook trots op dat er echt goede feedback op de manier van werken bij de flexpool is. Er wordt meegedacht en er is ruimte voor inbreng van de flexmedewerkers.’

Blik vooruit

Bepaalde dingen staan als een huis. Verzuimbegeleiding bijvoorbeeld, of de manier van werken bij de flexpool. Er is echter ook nog genoeg winst te behalen op allerlei vlakken en veel thema’s zijn nog volop in ontwikkeling, overwegend thema’s die bijdragen aan vooruit kijken en strategisch beleid.

Centraal werven is hier een mooi voorbeeld van. Waar scholen nu vaak nog het heft in eigen hand nemen, valt er op centraal niveau nog een hoop winst te behalen. Centraal werven, met een centraal systeem voor de administratie ervan, brengt inzicht en overzicht met zich mee. Inzicht in het aantal vacatures dat open hebben gestaan, de hoeveelheid vacatures die vervuld zijn en hoe lang vacatures open hebben gestaan. Hier kun je van leren. Een ander voordeel is dat ervoor zorgt dat een sollicitant, die bij een van onze scholen niet aan de bak is gekomen, wel in beeld blijft. We kunnen deze kandidaat dan bijvoorbeeld koppelen aan een andere vacature bij een van de andere scholen. Het zou daarbij heel fijn zijn als de werving & selecties straks echt goed staat en dat we op meer plekken beter vindbaar zijn.

Verder staat mobiliteit, een thema dat onderdeel uitmaakt van de portefeuille van Erika, hoog op de agenda. Zij vertelt hierover:

We proberen mobiliteit nu niet meer aan de achterkant te doen maar aan de voorkant. Via de gesprekscyclus en via leiderschap proberen wij mensen al eerder in beweging te krijgen. Veel meer vanuit de gedachte: laat mensen zelf nadenken over hun loopbaan en help ze daarbij.

Het is eigenlijk heel natuurlijk om na te denken over wat je nog meer zou willen doen in de toekomst. Mijn ideale wereld? ‘Ik zou het fantastisch vinden als we precies zouden weten waar bijvoorbeeld onze high-potentials zitten. Het zou mooi zijn als wij in kaart hebben dat een bepaalde medewerker, ook als deze op dit moment nog niet zover is, over 1 of 2 jaar in een traject zou kunnen om leidinggevende te worden. Je wilt mensen namelijk op tijd de kans bieden om ergens binnen de organisatie verder te komen.’