Opvang en onderwijs bundelen krachten in Utrecht

Het was geen eenvoudig proces maar we zijn trots op het resultaat van alle inspanningen; in september 2023 gaan we vanuit Utrecht Leert van start met de ‘Pedagogisch Verbinder’ een pilot waarmee we zij-instromers via een BBL-leerweg-op-maat een unieke en afwisselende combinatiefunctie opvang/onderwijs kunnen aanbieden. Gemeenschappelijk belang, gedeelde zorgen en een gezamenlijke besluitvorming hebben de samenwerking tussen opleider, schoolbestuur en kinderopvangorganisatie in Utrecht concreet gemaakt.

Het was geen eenvoudig proces maar we zijn trots op het resultaat van alle inspanningen; in september 2023 gaan we vanuit Utrecht Leert van start met de ‘Pedagogisch Verbinder’ een pilot waarmee we zij-instromers via een BBL-leerweg-op-maat een unieke en afwisselende combinatiefunctie opvang/onderwijs kunnen aanbieden. Gemeenschappelijk belang, gedeelde zorgen en een gezamenlijke besluitvorming hebben de samenwerking tussen opleider, schoolbestuur en kinderopvangorganisatie in Utrecht concreet gemaakt.

Wij zijn er allen van overtuigd dat het overbruggen van grenzen zal helpen om elkaar maximaal te versterken en dat de verbeterde verbinding tussen school en opvang uiteindelijk bij kan dragen aan een vertrouwde, voorspelbare omgeving voor het kind.

 

Kansen zien

Personeelstekorten in het onderwijs en de kinderopvang lopen op. Het onderwijs en de kinderopvang zijn als sectoren in veel opzichten concurrerend aan elkaar; pedagogisch medewerkers kunnen in het onderwijs werken als onderwijsassistent en vice versa, je vist dus in zekere zin in dezelfde vijver.

Sinds de zomer van 2022 zijn de sectoren en opleiders (ROC Midden Nederland en MBO Utrecht) via Utrecht Leert met elkaar in gesprek gegaan over combinatiefuncties: een uitgelezen mogelijkheid om te verkennen wat het versterken van de samenwerking op kan leveren. Het resultaat van deze gesprekken?

In Utrecht krijgen 20 tot 25 geschikte kandidaten de mogelijkheid om tijdens een BBL-opleiding-op-maat als pedagogisch verbinder aan de slag te gaan in zowel onderwijs (als onderwijsassistent) als Kinderopvang (als pedagogisch medewerker in de BSO).

De achterliggende gedachte is op de eerste plaats dat de samenhang tussen de bso en basisschool verbeterd wordt. De combinatiefunctionaris vormt immers een schakel tussen beide organisaties. Daarnaast kan met deze functie een aantrekkelijker contract aangeboden worden.

Pedagogisch verbinders

Pedagogisch verbinders zijn personen die werkzaam zijn voor twee verschillende organisaties, in dit geval de basisschool en de bso-organisatie. Personeel van de kinderopvang wordt hierbij voor een gedeelte van de uren ingezet als onderwijsassistent.

Deze pilot richt zich in eerste instantie op zij-instromers; personen die op dit moment niet in de kinderopvang noch in het onderwijs werkzaam zijn maar graag een overstap willen maken naar betekenisvol(ler) werk. Juist omdat we ons richten op ‘overstappers’ trekken we, met een gezamenlijke wervingscampagne, nieuwe collega’s naar ons beider sectoren. We verwachten met succes voldoende kandidaten te kunnen werven dankzij een aantrekkelijker arbeidscontract en grotere doorgroeimogelijkheden dan pedagogisch medewerkers normaliter krijgen. Het takenpakket van de pedagogisch verbinder is breed en we bieden afwisseling in werkzaamheden.

Positieve effecten

Voor zowel school als opvang biedt deze pilot niet alleen extra handen in de groep, maar ook een mooie kans om de samenwerking op een intensievere manier te verkennen.
Partners die meedoen aan deze pilot krijgen de mogelijkheid om vorm te geven aan samenwerking en afstemming tussen organisaties die rondom dezelfde kinderen werkzaam zijn. Concreet biedt het deelnemende partners komend schooljaar in elk geval al een kans om een nieuwe functie binnen onderwijs en opvang mede vorm te geven. De taken die de PV-er krijgt liggen nog niet vast en kunnen geheel naar eigen wens en passend bij de visie van de school én kinderopvanglocatie invulling krijgen. We sorteren op deze manier ook voor op de rijke schooldag omdat het primair onderwijs en de kinderopvang van elkaar kunnen leren en nauwer zullen samenwerken.

Ruimte om te bouwen

Omdat een mooie samenwerking niet zomaar tot stand komt, zorgen we dat er tijd en ruimte wordt geboden voor het bouwen hieraan. Er wordt een werkgroep geformeerd die zich hier specifiek mee bezig gaat houden.
Hoewel de praktijk uit moet wijzen wat de samenwerking daadwerkelijk teweeg kan brengen, hopen wij dat pedagogisch verbinders op termijn kunnen helpen de doorlopende lijn tussen binnen- en buitenschools te verbeteren én een bijdrage kunnen leveren aan de afstemming van een gezamenlijke pedagogische aanpak waar dat nodig en zinvol blijkt.
Deze afstemming zien we als uiteindelijk voordeel voor kinderen; zij worden op verschillende plaatsen eenduidig benaderd en weten daardoor wat van hen verwacht wordt. Doordat de combinatiefunctionaris de kinderen vanuit verschillende functies kent, heeft deze persoon meer zicht op de ontwikkeling van een kind en kan deze persoon de ontwikkelingskansen mogelijk helpen vergroten.

Meedoen

Utrecht Leert gaat de komende tijd op zoek naar scholen die in schooljaar 2023-2024 al mee willen doen aan de pilot en binnen het team een plek kunnen en willen creëren voor een pedagogisch verbinder.

Wil jij je als school aanmelden voor een pedagogisch verbinder? Meld je dan aan via het inschrijfformulier.

Wil je meer weten of dit project neem dan contact op met Thea Streng op 06-22624856 of per e-mail via thea@utrechtleert.nl