Zij-instroom voor schoolleiders en schoolopleiders

 

Professionals uit andere sectoren kunnen met hun werk- en levenservaring een waardevolle toevoeging zijn op jouw school, zeker nu vacatures steeds lastiger in te vullen zijn. Een zij-instromer die weet te slagen in het leraarsvak, is goud waard. Maar eerlijk is eerlijk, een succesvol zij-instroomtraject vraagt behoorlijk wat van alle betrokkenen, zeker ook van jou als schoolleider of schoolopleider. 

Eerst even terug naar de basis. Als je overweegt iemand aan te nemen die de overstap naar het onderwijs wil maken dan is het goed om te weten dat er binnen de zij-instroom twee routes bestaan:

1.     Zij-instroom in beroep (ZiB)

2.    Zij-instroom in opleiding (de deeltijdroute), ook wel bekend als het Versneld voor de Klas– of Gulden Middenweg-traject 

Welke route het ook wordt, samen met de zij-instromer ga je een traject aan waarin jouw rol als schoolleider of schoolopleider enorm belangrijk is. Als jouw school valt onder een bestuur dat is aangesloten bij Utrecht Leert sta je er niet alleen voor. Op verschillende momenten in het zij-instroomtraject, of juist voorafgaand daaraan, kun je rekenen op ondersteuning vanuit Utrecht Leert PO. Op deze pagina kun je zien wat er aan subsidiegelden en inhoudelijke ondersteuning beschikbaar is vanuit DUO en Utrecht Leert bedoeld als bijdrage aan een succesvol zij-instroomtraject voor de zij-instromer bij jou op school.

Ondersteuning

 

Training, voortraject en subsidiegelden

Er is ondersteuning beschikbaar in de voorbereidingen tot een zij-instroomtraject in de vorm van een training en een voortraject én tijdens een lopend zij-instroomtraject. De ondersteuning bestaat zowel uit subsidiegelden als uit inhoudelijke begeleiding die voortkomt uit het unieke samenwerkingsverband tussen Utrecht Leert, de Marnix Academie en Hogeschool Utrecht. Schematisch ziet dit er als volgt uit:

 

Training

In opdracht van Utrecht Leert bieden de HU en de Marnix Academie een unieke tweedaagse training voor schoolopleiders aan. Het doel? Begeleiders op weg helpen met specifieke kennis en vaardigheden om zij-instromers (in beroep en in opleiding) goed op te leiden en te behouden voor het onderwijs. Trajecten worden duidelijk uitgelegd, rollen en verantwoordelijkheden worden helder en er wordt gekeken naar hoe dit zich verhoudt tot het ‘opleiden in de school’.

Hoewel de HU en de Marnix hun trajecten anders vorm hebben gegeven, zijn de kennis en vaardigheden voor de begeleiders grotendeels gelijk; het gaat immers om dezelfde doelgroep. De training wordt dan ook grotendeels samen gegeven en bij het specifieke deel over het traject en de positie binnen het samen opleiden zal de groep gesplitst worden.

De training wordt gefinancierd door Utrecht Leert vanuit de subsidie voor het lerarentekort, er moet uiteraard wel tijd worden vrijgemaakt voor deelname. Meer informatie vind je hier

Voortraject: Oriëntatie en vliegende start

Utrecht Leert, de Marnix Academie en de Hogeschool Utrecht hebben de handen ineen geslagen om een voortraject (van 3 tot 6 maanden) te ontwikkelen voor potentiële zij-instromers die al in contact zijn met een schoolbestuur in de stad Utrecht en een benoeming hebben als leraarondersteuner met uitzicht op een plek als zij-instromer.

Voor jou als schoolleider of schoolopleider een uitkomst, ook op de langere termijn, want dit traject helpt de zij-instromer bij een bewustere voor het onderwijs en het juiste traject, het zorgt voor een zachtere landing in het onderwijs en uiteindelijk voor behoud van kandidaten met potentie voor het onderwijs ook als er niet direct een formatieplek beschikbaar is. Concreet worden de salarislasten van de potentiële zij-instromer als leraarondersteuner (3 tot 6 maanden lang met een maximumbedrag van 19108 euro) én de bijbehorende opleiding voor de kandidaat tijdens dit traject (bestaande 4 sessies) betaald vanuit de subsidie. Als school draag je bij door ervoor te zorgen dat er gedurende de periode van het voortraject, minimaal twee uur per week wordt besteed aan begeleiding op school (dit is de cofinanciering). Meer weten over dit traject? Klik hier (www.utrechtleert.nl/zij-instroom).

Subsidiegelden tijdens zij-instroomtraject

Route: ZiB

 

Jullie zijn eruit. Het klikt en de potentiële zij-instromer is na het geschiktheidsonderzoek geschikt bevonden en kiest voor het traject Zij-instroom in Beroep.

DUO
Er is nu subsidie beschikbaar vanuit DUO. Het gaat om een bedrag van 20.000 euro dat besteed kan worden aan het geschiktheidsonderzoek, de opleiding (pabo) en het resterende bedrag (zo’n 5.000 euro) kan worden ingezet voor begeleiding in de school. Voor meer informatie over deze subsidie en het aanvragen hiervan klik hier (LINK NAAR DUO)

Utrecht Leert
Utrecht Leert zet bij benoeming van ZiB nog eens extra in op het verstevigen van begeleiding in de school. Er is in het eerste jaar van het ZiB-traject 19.108euro beschikbaar voor jouw school om de zij-instromer te begeleiden. Als school kun je hier zelf invulling aan geven maar een mooi voorbeeld hiervan is inzetten op dubbele bezetting. Het is overigens niet de bedoeling om deze subsidiegelden in te zetten om een vacature te vervullen en het salaris van de zij-instromer te bekostigen.
In het tweede jaar komt nog eens 5.000 euro vrij voor passende begeleiding.

Route: Gulden Middenweg/Versneld voor de Klas

 

Jullie zijn eruit. Het klikt en de potentiële zij-instromer kiest voor het traject van de Gulden Middenweg/ Versneld voor de Klas.
Als de zij-instromer zijn of haar mijlpalen heeft behaald en er is groen licht van de schoolopleider van de stage en het opleidingsinstituut, dan mag de student worden benoemd als leerkracht. Vanaf dat moment mag bij Utrecht Leert een aanvraag worden gedaan voor een subsidiebedrag van 19.108 euro dat gebruikt kan worden voor begeleiding tijdens het resterende deel van de opleiding.

Als school kun je hier zelf invulling aan geven maar een mooi voorbeeld hiervan is inzetten op dubbele bezetting. Het is overigens niet de bedoeling om deze subsidiegelden in te zetten om een vacature te vervullen en het salaris van de zij-instromer te bekostigen.

Wat als een zij-instromer tussentijds stopt?

Bij DUO moet melding worden gemaakt van het feit dat een zij-instromer voortijdig stopt. Dit kan via (https://duo.nl/zakelijk/primair-onderwijs/bekostiging-en-subsidies/subsidie-zij-instroom.jsp), het resterende deel van de € 20.000 moet worden terugbetaald. Ook Utrecht Leert wil graag geïnformeerd worden op moment van stoppen, hier zijn verder geen terugbetalingsconsequenties aan verbonden. Melding bij Utrecht Leert is bedoeld om het uitvalspercentage te monitoren en daarmee indirect te kunnen kijken of de inzet van begeleiding succesvol is geweest.

 

 

Utrechtleert.nl gebruikt cookies om de website gebruiksvriendelijker te maken. Lees meer over deze cookies.