Zij-instroom: training voor schoolopleiders

Binnen de subsidieregeling zij-instroom PO is een training voor schoolopleiders opgenomen die specifiek gaat over het begeleiden van zij-instromers. Het gaat om 3 bijeenkomsten van 4 uur inclusief pauze.

Binnen de subsidieregeling zij-instroom PO is een training voor schoolopleiders opgenomen die specifiek gaat over het begeleiden van zij-instromers. Het gaat om 3 bijeenkomsten van 4 uur inclusief pauze.

 

Praktisch

Data:               maandag 7 november 2022, maandag 23 januari 2023 en maandag 13 februari 2023.

Tijden:             van 15.00- 19.00 uur

Locatie:           ntb

Kosten:           De training wordt gefinancierd door Utrecht Leert vanuit de subsidie voor het lerarentekort, er moet uiteraard wel tijd worden vrijgemaakt voor deelname.

 

Schoolopleiders met interesse om deel te nemen?

Schoolopleiders die willen deelnemen kunnen zich aanmelden door een mail te sturen naar: Elisabetta Cascino, elisabetta@utrechtleert.nl

Graag vermelden: voor- en achternaam, naam school, naam bestuur en dat het gaat om deelname aan de training voor schoolopleiders m.b.t. zij-instroom.

 

Aan jullie het verzoek om, mocht dat nodig zijn, deze informatie binnen jouw organisatie te verspreiden. Alvast bedankt!