Van praktijkopleider naar docent in de praktijk

De hybride docent. Een docent die zowel in de praktijk als in het onderwijs werkzaam is en daardoor een stevige brug weet te slaan tussen praktijk en theorie. Anita Kooijman koos na meer dan 35 jaar werkzaam te zijn geweest in de gezondheidszorg als verzorgende en verpleegkundige weloverwogen voor het onderwijs en is nu werkzaam als hybridedocent bij het Gezondheidszorg College in Utrecht. Geen eenvoudig traject maar het levert wat haar betreft een hele mooie combinatie op van theorie en praktijk.

De hybride docent. Een docent die zowel in de praktijk als in het onderwijs werkzaam is en daardoor een stevige brug weet te slaan tussen praktijk en theorie. Anita Kooijman koos na meer dan 35 jaar werkzaam te zijn geweest in de gezondheidszorg als verzorgende en verpleegkundige weloverwogen voor het onderwijs en is nu werkzaam als hybridedocent bij het Gezondheidszorg College in Utrecht. Geen eenvoudig traject maar het levert wat haar betreft een hele mooie combinatie op van theorie en praktijk.

Het Gezondheidszorg College in Utrecht maakt onderdeel uit van ROC Midden Nederland, welke met zo’n 1750 medewerkers het onderwijs verzorgt voor 18.000 studenten. Het onderwijsaanbod van ROC Midden Nederland is ondergebracht in dertien mbo-colleges, VAVO Lyceum en Bedrijfsopleidingen met locaties in Utrecht, Amersfoort en Nieuwegein. Het Gezondheidszorg College biedt studenten verschillende opleidingsrichtingen: verzorgende IG/maatschappelijke zorg, verpleegkunde, assistenten gezondheidszorg en laboratoriumonderwijs. Anita volgde hier jaren geleden zelf de opleiding tot verpleegkundige en is als praktijkopleider direct of indirect altijd wel verbonden gebleven met het ROC door studenten en stagiaires. Toen een klasgenoot op de HU haar wees op een vacature voor docent bij ROC Midden Nederland besloot ze voor de baan de gaan en met plezier werkt zij nu dus op de plek waar zij zelf ooit haar opleiding volgde. Anita heeft nu zelfs een collega waar zij ooit zelf les van heeft gekregen.

Mensen voorbereiden op de toekomst
Als praktijkopleider/ verpleegkundige werkte Anita de laatste jaren bij Careyn Weddesteyn in Woerden. Toen de rol van praktijkopleider begon te veranderen en Anita niet langer alleen maar plannen wilde schrijven, besloot zij om verder te gaan leren als docent. Ze miste het contact met de studenten. In haar begintijd als praktijkopleider gaf ze ook trainingen en deed ze scholingen. Ze herinnert zich nog goed dat zij op een gegeven moment een training gaf over onbegrepen gedrag en dacht: als ik ooit nog een andere carrière wil, dan ga ik het onderwijs in.

Dan wil ik de studenten meegeven wat ik in de praktijk zie en hen meenemen in de verhalen daarin. Dan wil ik de zorg voor een deel achter me laten en mensen voorbereiden op de toekomst.

Hybride docentschap
In eerste instantie zou Anita eigenlijk ‘gewoon’ les gaan geven op een leerafdeling bij Het Gezondheidszorgcollege maar al snel werd haar door ROC Midden Nederland de vraag gesteld of ze misschien docent zou willen worden op een leerafdeling. Dat idee zette haar aan het denken en deed haar besluiten inderdaad één dag in de week aan de slag te gaan als docent op een afdeling met studenten van diverse leerjaren, terwijl ze tegelijkertijd de vierjarige opleiding tot tweedegraads leraar Gezondheidszorg en Welzijn volgt. De combinatie van werken en haar studie aan de HU is soms best uitdagend en Anita kijkt dan ook uit naar het moment waarop ze haar diploma op zak heeft. Als alles volgens planning gaat dan hoopt ze volgend jaar in juni of juli af te studeren, dat is driekwart jaar eerder dan verwacht!

Theorie en praktijk
Als docent ben je voornamelijk met theorie bezig en je zou misschien kunnen denken dat dit voor iemand met ruim 35 jaar ervaring in de praktijk af en toe best lastig kan zijn. Anita ervaart dit niet zo, ze vindt het juist heel erg leuk dat ze de theorie voor haar studenten direct kan koppelen aan praktijkvoorbeelden. Dit maakt de stof voor studenten heel beeldend. Anita: ‘In de praktijk deed je het werk, maar had je niet altijd direct de theorie en daarmee de onderbouwing voorhanden. Ik heb nu ook de theorie. Ik weet wat er gevraagd wordt per leerjaar in een bepaalde periode en kan dat makkelijk koppelen aan wat er in de praktijk gebeurt. Ik vind het dan ook echt leuk om te werken op school. Je hebt veel interactie met studenten in de klas en je kunt ze de theorie aanleren door deze te koppelen aan praktijkvormen.’

Andersom is ook heel leuk dat je de theorie die je op school geeft, weer terugziet in de praktijk. Op de werkvloer heb je de mogelijkheid om studenten aan het denken te zetten door vragen te stellen als: wat zie je nu, waarom doe je dat eigenlijk zo. Dat maakt de combinatie heel leuk. Anita zit nu echt goed op haar plek vindt het mooi om nu echt mensen te begeleiden op weg naar de toekomst, dit doet ze altijd met oog voor haar studenten:

‘Elke student is anders, iedereen heeft een rugzakje. Bij de een is dat vol en bij de ander zit er weinig of niets in. Die diversiteit maakt het leuk en het is uitdagend om iedere student bij te lesstof te betrekken en het voor iedereen interessant te maken.’

Van haar lesbezoeker van de HU kreeg ze na een bezoek aan een van haar lessen terug dat het opvallend was hoe snel ze contact weet te maken met haar studenten. Dat studenten snel naar haar toe komen en veel vragen stellen. Een mooi compliment. Zelf zegt ze hierover dat dit misschien komt doordat ze in het werkveld al heel veel met studenten en stagiaires te maken heeft gehad.

Anita weet één ding zeker; de overstap naar het onderwijs was voor haar de juiste. Ondanks het stukje administratie dat bij de lessen en studenten komt kijken want tja. Niet alles is natuurlijk even leuk.