Post-hbo: Practitioner Beeldbegeleiden

De opleiding Practitioner Beeldbegeleiden (voorheen: video-interactie begeleiden) is een post-hbo-opleiding bedoeld voor onderwijsprofessionals die geschoold willen worden in beeldbegeleiden en die deze begeleidingsmethodiek zelf willen gaan inzetten binnen hun organisatie. In de bijeenkomsten staat eigen beeldmateriaal centraal. Door beelden te analyseren met behulp van het maken van specifieke beeldanalyses ontstaan nieuwe inzichten in handelingsvaardigheden van de leraar. Deze methodiek leert gebruik te maken van de kracht en de competenties van mensen om van daaruit vragen te beantwoorden.

De opleiding Practitioner Beeldbegeleiden (voorheen: video-interactie begeleiden) is een post-hbo-opleiding bedoeld voor onderwijsprofessionals die geschoold willen worden in beeldbegeleiden en die deze begeleidingsmethodiek zelf willen gaan inzetten binnen hun organisatie. In de bijeenkomsten staat eigen beeldmateriaal centraal. Door beelden te analyseren met behulp van het maken van specifieke beeldanalyses ontstaan nieuwe inzichten in handelingsvaardigheden van de leraar. Deze methodiek leert gebruik te maken van de kracht en de competenties van mensen om van daaruit vragen te beantwoorden.

Er wordt gewerkt vanuit de uitgangspunten van handelingsgericht werken (HGW), de oplossingsgerichte benadering (OGB) en krachtgericht coachen. Deze principes lopen dan ook als een rode draad door de inhoud van dit programma en de bijeenkomsten.

Deelnemers maken opnames van de persoon die zij in de werksituatie begeleiden. Deze begeleidingsgesprekken worden opgenomen. De beelden worden geanalyseerd vanuit de theorie achter practitioner beeldbegeleiding en de principes van HGW, OGB en krachtgericht coachen. De basis is kijken naar kwaliteit, als startpunt voor ontwikkeling. Deze methodiek richt zich op de drie pijlers van goed onderwijs: interactie, didactiek en klassenmanagement in passend onderwijs. De principes van de practitioner beeldbegeleiding, OGB, HGW en krachtgericht coachen zijn verwerkt in het theoretisch aanbod en zijn leidend in de analyse van de beelden uit de praktijk en de daarbij horende begeleidingsgesprekken.

Verschillende onderdelen 

 De volgende onderwerpen maken onderdeel uit van de opleiding:

  • Deelname aan tien gezamenlijke bijeenkomsten in een leerteam van maximaal 5 deelnemers
  • Organisatie van en deelname aan tien leerteambijeenkomsten
  • Inleveren van vier prestaties (beeldcompilaties en schriftelijke verslagen) op post hbo-niveau
  • Literatuurverwerking over werken met beeld, coachen en begeleiding
  • Presentatie van de eigen ontwikkeling in de practitioner beeldbegeleiding in een persoonlijk portfolio

De opleiding bestaat uit tien bijeenkomsten met de opleider die zo zijn opgebouwd dat deelnemers op begeleide wijze eigenaar worden van de inhoud: elke deelnemer brengt beeldmateriaal mee uit de eigen praktijk. Hierbij staat het leren met en van elkaar, het feedback geven en ontvangen centraal. Ieder begeleidingstraject wordt afgesloten met een opdracht (prestatie), bestaande uit een beeldcompilatie en een schriftelijk verslag, waarin de gegeven feedback verwerkt wordt en reflectie plaatsvindt op het proces gedurende het traject. De opleider voorziet het werk van schriftelijke feedback en van een beoordeling. De laatste bijeenkomst staat in het teken van een eigen beeldpresentatie van de eigen ontwikkeling als beeldbegeleider. De opleiding wordt uitgevoerd door zeer ervaren opleiders-trainers beeldbegeleiding.

Voor wie is de opleiding bedoeld?

Deze opleiding is bedoeld voor begeleiders in het onderwijs. Je kunt aan de opleiding meedoen als je een bacheloropleiding hebt afgerond. In de opleiding wordt gewerkt met kleine leerteams van maximaal 5 deelnemers. In de eigen werksituatie moet filmen toegestaan zijn. Uiteraard zijn er ook vanuit de opleiding strikte afspraken over privacy en AVG-regelgeving.

Post-HBO certificaat en LBBO-registratie

Als je de opleiding afgerond hebt, krijg je een post-HBO certificaat van Hogeschool Utrecht. Deze opleiding wordt erkend door de LBBO, de Landelijke Beroepsgroep voor professionele Begeleiders in het Onderwijs. Je kunt je laten opnemen in het register. Na deze opleiding Practitioner Beeldbegeleiden heb je niet alleen ervaring met beeldbegeleiding, maar kun je deze begeleidingsmethode zelf ook inzetten in de praktijk.

Kosten

De eigen bijdrage voor de kosten van de opleiding bedragen € 499,– per deelnemer.

Aanmelden

Om je aan te melden, klik  hier.

Zodra op grond van de aanmeldingen een leerteam kan worden gevormd (minimaal 4, maximaal 5 aanmeldingen) worden tijden en data verder bekend.