De Utrecht Leert Academie

Goed onderwijs voor alle kinderen in Utrecht, daar zet Utrecht Leert zich voor in. Om dit doel te bereiken zijn er verschillende initiatieven vanuit Utrecht Leert. Één van die initiatieven is de Utrecht Leert Academie.

Goed onderwijs voor alle kinderen in Utrecht, daar zet Utrecht Leert zich voor in. Om dit doel te bereiken zijn er verschillende initiatieven vanuit Utrecht Leert. Één van die initiatieven is de Utrecht Leert Academie.

Met de Utrecht Leert Academie draagt Utrecht Leert bij aan de professionalisering en schoolontwikkeling van professionals werkzaam in het primair onderwijs in de stad Utrecht. Bij de Utrecht Leert Academie vind je een aanbod van in-company opleidingen, inspiratiesessies en intervisiebijeenkomsten. Naast professionaliseren vinden we het ook belangrijk om te inspireren, te verbinden en onderling kennis te delen. We willen met onze activiteiten bijdragen aan het lerende netwerk van professionals in het primair onderwijs in Utrecht.

Het aanbod

 

De afgelopen periode is samen met alle partners gekeken naar een mooi en zinvol aanbod dat een aanvulling is op wat al wordt georganiseerd. Hieronder vind je een overzicht met het voorlopige aanbod van de Utrecht Leert Academie.

In schooljaar 2023-2024 verzorgt Utrecht Leert in ieder geval de volgende trainingen en opleidingen:

 • Training: oudergesprekken in het Engels

  Dit najaar start in samenwerking met Utrecht Leert de training oudergesprekken in het Engels. Tijdens vier interactieve workshops, leer je gesprekken voeren in het Engels met ouders/verzorgers van leerlingen indien Nederlands niet hun eerste taal is. Planning: 4 keer een workshop op 5 september, 19 september, 3 oktober en 24 oktober van 15:30 tot 17:30

 • Post-hbo: Intern Begeleider 2023-2024

  Utrecht Leert en Hogeschool Utrecht maken het mogelijk dat leerkrachten die belangstelling hebben om intern begeleider te worden (en degenen die dat nog niet zo lang zijn) een post-hbo-opleiding kunnen volgen. Deze opleiding wordt in Utrecht verzorgd in cursusjaar 2023-2024.

 • Schoolleiders basisbekwaam (LAS 1) 2023-2024

  In september 2023 gaat, in samenwerking met de Thomas More Leiderschapsacademie, de in-company opleiding Schoolleiders basisbekwaam (LAS I) van Utrecht Leert weer van start.
  Ben jij een aspirant, beginnende of ervaren leidinggevende in het primair onderwijs (met sturingsruimte) en wil jij je als leidinggevende verder ontwikkelen? Dan is deze opleiding misschien wel wat voor jou.

 • Herregistratiemodules 2023-2024

  In samenwerking met de Thomas More Leiderschapsacademie, biedt de Utrecht Leert Academie, komend schooljaar (2023/2024), twee herregistratie modules aan voor schoolleiders. De Thomas More Leiderschapsacademie en Epsedean hebben deze modules ontwikkeld voor leidinggevenden in het onderwijs. De modules zijn gecertificeerd door het schoolleidersregister PO en kennen een waarde van 70 punten per module. Start: 13 september.

 • Training: De Vreedzame School

  Dit najaar start in samenwerking met Utrecht Leert de training De Vreedzame School. Tijdens drie bijeenkomsten leer je alles over de achtergronden, werkvormen en doelen van dit democratisch burgerschapsprogramma.

 • Post HBO: Practitioner Beeldbegeleiden

  Bij voldoende interesse zal in het najaar de post-hbo-opleiding Practitioner Beeldbegeleiden van start gaan. Deze opleiding is bedoeld voor professionals in het onderwijs die zich willen scholen in Beeldbegeleiden en deze als begeleidingsmethodiek willen gaan inzetten in de eigen organisatie. De opleiding bestaat uit tien bijeenkomsten van drie uur en acht tot tien leerteam-bijeenkomsten, die zelf door de deelnemers worden georganiseerd.

 • Persoonlijk leiderschap voor de onderwijsprofessional

  Het programma ‘oriëntatie op persoonlijk leiderschap’ is door Penta Nova en Utrecht Leert ontwikkeld voor ambitieuze leerkrachten die geïnteresseerd zijn in leiderschap; het leiding geven aan jezelf èn vanuit dat leiderschap van betekenis kunnen zijn in jouw context. Het doel van dit programma is om leerkrachten inzicht te geven in hun persoonlijk leiderschap; drijfveren, kernwaarden, idealen, visie op (toekomstgericht) onderwijs. Vanuit deze inzichten ontdekken deelnemers tools om hun leiderschap in te zetten in hun context om zo van betekenis te kunnen zijn. Het programma bestaat uit vijf bijeenkomsten.

 • Rekenspecialist

  In samenwerking met Expertis biedt Utrecht Leert dit najaar dé opleiding tot rekenspecialist aan.
  In tien bijeenkomsten slaan we de brug tussen wetenschappelijke inzichten en de dagelijkse (reken)praktijk. Zo leer je alles op het gebied van effectief reken-wiskundeonderwijs.

In het schooljaar 2023-2024 zullen er meerdere inspirerende sessies en bijeenkomsten worden georganiseerd.
Houd onze agenda in de gaten voor een overzicht van alle activiteiten.