Een platform voor alle partijen in de regio Utrecht

Antoinette Crawfurd-Smit
Directeur obs Het Zand en projectleider PO Academie

In de jonge wijk Het Zand in Leidsche Rijn zit obs Het Zand, een van de 38 openbare scholen die vallen onder het bestuur van SPO Utrecht. Bij obs Het Zand is Antoinette Crawfurd-Smit als directeur al ruim vier jaar verantwoordelijk voor goed onderwijs en de integrale aansturing van de school, bovendien zal zij zich de komende jaren inzetten voor Utrecht Leert als projectleider Utrecht Leert Academie. Ze heeft ook nog pleindienst vandaag, maar Antoinette maakt graag tijd om te vertellen over haar visie en plannen als projectleider.

In de jonge wijk Het Zand in Leidsche Rijn zit obs Het Zand, een van de 38 openbare scholen die vallen onder het bestuur van SPO Utrecht. Bij obs Het Zand is Antoinette Crawfurd-Smit als directeur al ruim vier jaar verantwoordelijk voor goed onderwijs en de integrale aansturing van de school, bovendien zal zij zich de komende jaren inzetten voor Utrecht Leert als projectleider Utrecht Leert Academie. Ze heeft ook nog pleindienst vandaag, maar Antoinette maakt graag tijd om te vertellen over haar visie en plannen als projectleider.

De komende jaren gaat ze haar tijd dus verdelen. Een dag in de week aan de slag als projectleider voor Utrecht Leert, de overige dagen blijft ze werkzaam als directeur bij obs Het Zand. Een van de leerkrachten zal met Antoinette meelopen en haar taken een dag in de week waarnemen. Een win-win-situatie want Antoinette krijgt zo de ruimte om ergens anders een steentje bij te dragen terwijl het voor haar collega een uitgelezen kans is om ervaring op te doen als adjunct-directeur. Een mooi staaltje samenwerken, groeien en ontwikkelen. Thema’s waarop obs Het Zand overigens hoog scoort bij onderzoek onder de medewerkers, dat kan geen toeval zijn. 

Het combineren van rollen en werkzaamheden heeft Antoinette eerder gedaan, toen zij tijdens haar werkende carrière bewust besloot het onderwijs in te gaan, combineerde zij de pabo al met een fulltime baan. Na een verkort traject aan de pabo was ze er dan echt klaar voor, een toekomst in het onderwijs. Antoinette heeft hier geen dag spijt van gehad, ze vindt de dynamiek van het onderwijs en het feit dat iedere dag anders is namelijk heerlijk: “Ik heb dat nodig, de beweging, het leren”, vertelt ze.

Antoinette werkt nu al vier jaar als directeur bij SPO Utrecht en maakt zich hard voor goed onderwijs door aandacht te besteden aan thema’s als: hoe houden we het onderwijs goed naar de toekomst toe, hoe spelen we in op de behoeften van kinderen en wat hebben zij nou nog nodig. Wat speelt op directeursniveau? Anders organiseren.

Met haar ervaring is Antoinette een welkome toevoeging aan het team dat namens Utrecht Stad voor Utrecht Leert aan de slag gaat. Antoinette neemt het gedeelte PO Academie voor haar rekening en dit gaat, volgens eigen zeggen, ‘om alles dat met binden en boeien van de huidige professionals in het primair onderwijs te maken heeft’. 

Voorbeelden zijn de opleiding die samen met besturen wordt opgezet, de organisatie van inspiratiesessies, intervisiebijeenkomsten en wat er verder nog op het pad komt. Antoinette ziet bijvoorbeeld in het bedrijfsleven ook nog unieke kansen liggen in de vorm van kennis- en informatie-uitwisseling en denkt na over een bovenschoolse PO Academie. 

Huisacademies worden van oorsprong voornamelijk opgezet door besturen en scholen en er zijn niet heel veel bovenbestuurlijke huisacademies. “De insteek van de bestuurlijke en bovenbestuurlijke huisacademies verschilt”, vertelt Antoinette. “Op bestuurlijk niveau draait het om de identiteit van het bestuur en is het erg didactisch ingericht, vaak meer vanuit onderwijskwaliteit dus. Op bovenbestuurlijk niveau is dit misschien ook wel zo, maar dan komt het voort uit de vraag van de huisacademies, omdat ze het niet zelf kunnen organiseren.” Antoinette vindt niet dat het bovenbestuurlijke het bestuurlijke moet vervangen maar dat het moet dienen als aanvulling.

Verschillende regio’s in ons land zijn hier op hun eigen manier allemaal wel mee bezig omdat het volgens Antoinette echt groeit vanuit de behoefte. Bestuurders van de onderwijsorganisaties in het primair onderwijs in de regio Tilburg hebben zich bijvoorbeeld verenigd in de onderwijscoöperatie T-PrimaiR. Antoinette vindt dit een mooi voorbeeld van hoe het zou kunnen werken. Er wordt dus zeker ook gekeken naar andere regio’s om te zien wat er op dit vlak allemaal gebeurt in Nederland. Zo heeft ze contact met Tilburg, komt ze graag nog in contact met Twente en kijkt ze ook naar Friesland waar men ook bezig is met een huisacademie (op PO-niveau). 

De bovenschoolse PO-academie in Utrecht zou mensen die in de stad werken moeten verbinden en aandacht moeten besteden aan de ‘wow-factor’ van werken in deze stad.

De ‘wow-factor’ van Utrecht? “Aan de ene kant het klein zijn, maar aan de andere kant ook het mooie grootse. Het stadse karakter in combinatie met het ‘wij kennen elkaar’”. 

Momenteel zijn de besturen in Utrecht Stad aangesloten bij de PO Academie en zijn er samenwerkingsverbanden aangegaan met de scholen, de universiteit en de gemeente. Deze partijen zijn bijvoorbeeld ook aanbieders van sessies. 

Toekomstvisie? “Een platform ontwikkelen voor alle partijen in de regio Utrecht, voor en door elkaar. Ik zie voor me dat men elkaar kan vinden in dat netwerk maar ook dat er nieuwe samenwerkingen gestimuleerd worden”. Antoinette heeft op de korte termijn twee concrete doelen: “Als er volgend jaar een platform is neergezet waarbij de leerkrachten van de besturen hun sessies weten te vinden, dat de leerkrachten weten, daar moet ik zijn, daar kan ik alles halen dat ik nodig heb, dat is mijn eerste doel. Het tweede doel is dat mensen het platform in het tweede jaar weten te vinden als zij een behoefte hebben, en dat ze weten dat op het platform gelijkgestemden te vinden zijn om zo via het platform samen verder te kunnen komen”. Wat daarbij zou helpen is de promotie door schoolleiders en bestuurders. Deze verantwoordelijkheid ligt deels bij Antoinette, maar ook bij de schoolleiders en bestuurders zelf. 

Antoinette is de komende twee jaar betrokken bij deze doelstellingen, en hoopt voor de lange termijn dat het platform zichzelf in stand zal houden, of dat het blijft leven op die manier. Dat er een mooi netwerk staat op het moment dat zij er zelf niet meer bij betrokken is. Een netwerk in de grootste zin van het woord, een ‘life-sustaining web’.

Voor meer informatie over de Utrecht Leert Academie en geplande evenementen klik je hier:

PO Academie