‘Wat we van Vlamingen kunnen leren over onderwijs ánders organiseren.’

Op bezoek bij de ‘Warme Scholen’ in Vlaanderen voor Herregistratiemodule ‘Inrichten en organiseren’.
2 tot en met 5 juni 2024

In samenwerking met Warme Scholen in Vlaanderen (Warme Scholen), een platform voor scholen die het leren anders organiseren, bieden we vanuit de Thomas More Leiderschapsacademie (TML) voor ‘Utrecht Leert’ De Waarderende Reis aan voor leidinggevenden in het Utrechts onderwijs.

In samenwerking met Warme Scholen in Vlaanderen (Warme Scholen), een platform voor scholen die het leren anders organiseren, bieden we vanuit de Thomas More Leiderschapsacademie (TML) voor ‘Utrecht Leert’ De Waarderende Reis aan voor leidinggevenden in het Utrechts onderwijs.

Deze reis biedt inspiratie voor het ‘anders inrichten en organiseren’ en behandelt ook de bijbehorende veranderingsprocessen. Na een startdag op maandag 22 april volgt van zondag 2 tot en met woensdag 5 juni een reis langs drie verschillende scholen in Vlaanderen. Op donderdag 4 juli sluiten we de module met elkaar af aan de hand van eindpresentaties. In Vlaanderen bezoeken we dagelijks een of meerdere scholen en in de middag maken we met elkaar de verbinding naar de theorie en de eigen schoolcontext. Tijdens de avondactiviteiten maak je verder kennis met Vlaanderen.

Robert Mentink en Margriet Kouwenhoven bieden de scholing en begeleiding vanuit de Thomas More Leiderschapsacademie (TML). Thea Streng is vanuit Utrecht Leert betrokken bij de totstandkoming en uitvoering van het programma. Thea en Margriet reizen als begeleiders met de groep mee naar Vlaanderen, waar de inhoudelijke begeleiding mede wordt verzorgd door een coördinator vanuit Warme Scholen.

Opzet module

De TML draagt vanuit de visie op ‘Zinvol leiderschap,’ het belang uit voor het benutten van de expertise van professionals in de school. Dit vraagt veelal om anders inrichten en anders organiseren. De ‘good practices’ van de Waarderende Reis naar Vlaanderen zijn gericht op het bewust sturen op de onderwijsinrichting en schoolorganisatie om mede daardoor de handelingsruimte van leraren te bevorderen en het leiderschap van leraren te ontwikkelen. Diverse sturingsgebieden komen hierbij aan bod, bij voorkeur in samenhang, waaronder de onderwijsorganisatie, het leiderschap, de cultuur en de structuur.

Gedurende de module variëren we tussen inzichten die voortkomen uit scholenbezoeken, praktijkervaringen van de deelnemers binnen hun eigen schoolcontext, en de kennis en ervaring van de opleiders. Tijdens de reis worden diverse leersituaties gecreëerd. Voor intervisie en reflecties maken we gebruik van het model ‘Zelfbegrip van de schoolleider’. De Waarderende Reis is door het Schoolleidersregister PO gecertificeerd voor 65 herregistratiepunten.

Het programma

Op maandag 22 april starten we op KC Leeuwesteyn in Utrecht gezamenlijk de module op met een scholing rondom Waarderend Onderzoeken en een introductie op de Warme Scholen tussen 9.00 uur en 16.00 uur.

Op zondag 2 juni stappen we in de middag in de bus richting Brugge, waar we gezamenlijk dineren en kennis kunnen maken met de Bourgondisch Vlaanderen.

Maandag 3 juni bezoeken we een school in Brugge: de Tandem.  Na dit bezoek reizen we door naar Antwerpen, alwaar we ook zullen overnachten.

De avond is naar eigen invulling en dinsdag 4 juni bezoeken we schoollocatie Terra voor een rondleiding. Na een gezamenlijk avondprogramma slapen we opnieuw in Antwerpen en vertrekken we op woensdagochtend 5 juni richting het primair en het secundair onderwijs van scholengroep Adite in Diest. Na de afsluitende lunch en evaluatie reizen we terug naar Utrecht. Op donderdag 4 juli sluiten we gezamenlijk de module af in Utrecht.

Afronding

De module wordt afgerond door het schrijven van een reflectie in de vorm van een ‘leerrapport.’ De opgedane leerervaringen en inzichten tijdens de reis worden vastgelegd in dit leerrapport, inclusief de voornemens met betrekking tot de persoonlijke leiderschapspraktijk. Het leerrapport wordt beoordeeld door de opleider van de TML.

Tijdens de slotbijeenkomst verzorgen de deelnemers tevens een afsluitende presentatie in leergroepen. Gedurende de module noteren de deelnemers hun leerervaringen en inzichten.

Hier wordt tijdens de reis regelmatig bij stilgestaan. Na de reis schrijven de deelnemers een leerrapport met daarin hun inzichten over het thema dat ze hebben onderzocht en de veranderingen die ze zich voornemen voor hun eigen praktijk. Hierbij wordt aandacht besteed aan bevestigende inzichten, nieuwe inzichten en gewijzigde inzichten en beoogde veranderingen voor de eigen praktijk. In het leerrapport wordt gerefereerd aan de leerdoelen, de inhoud van de module en de verplichte en zelfgekozen literatuur. Het leerrapport wordt door de opleider beoordeeld aan de hand van een beoordelingsformulier.

Kosten

De gevraagde investering per deelnemer bedraagt naar schatting € 2250,-. Dit bedrag is inclusief kosten voor de reis, accommodaties, maaltijden (met uitzondering van het avondmaal in Antwerpen) en alle geplande activiteiten. Aangezien de reis in samenwerking met Utrecht Leert wordt georganiseerd, krijgen leidinggevenden uit het Utrechtse onderwijs voorrang bij aanmelding. Utrecht Leert vergoedt voor deze groep 50% van de kosten.

Meld je aan voor deze reis vóór 31 januari 2024 door een e-mail te sturen met je naam en adresgegevens naar m.kouwenhoven@thomasmorehs.nl.