“Vernieuwing? Een kwestie van doorzetten en ambities bijstellen”

Anders opleiden en professionaliseren krijgt binnen Onderwijsregio Utrecht Stad concrete vorm door het programma Utrecht Leert Vernieuwend Opleiden en Professionaliseren (https://lnkd.in/efbbZE6d). Dit programma ontwikkelt en concretiseert sector- en domeinoverstijgende routes die de huidige opleidings- en professionaliseringsinfrastructuur verrijken. Het biedt een onderbouwd, aanvullend en innovatief antwoord op arbeidsmarkttekorten en de veranderende eisen en behoeften van onderwijsprofessionals.

Anders opleiden en professionaliseren krijgt binnen Onderwijsregio Utrecht Stad concrete vorm door het programma Utrecht Leert Vernieuwend Opleiden en Professionaliseren (https://lnkd.in/efbbZE6d). Dit programma ontwikkelt en concretiseert sector- en domeinoverstijgende routes die de huidige opleidings- en professionaliseringsinfrastructuur verrijken. Het biedt een onderbouwd, aanvullend en innovatief antwoord op arbeidsmarkttekorten en de veranderende eisen en behoeften van onderwijsprofessionals.

Binnen ULVO wordt er gewerkt met een programmateam bestaande uit vertegenwoordigers van het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, het mbo, hbo, universiteit en partners uit het sociale en brede jeugddomein. Welke ervaringen hebben deze vertegenwoordigers met het programma? Wat zien zij als de meerwaarde en waar liggen volgens hen de kansen voor de toekomst?

In een serie interviews geven 8 programmateamleden antwoord op deze vragen. Elke week publiceren we één van deze interviews. We beginnen met Edith Peeters, opleidingsmanager bij Hogeschool Utrecht.