Utrecht Leert Vernieuwend Opleiden & Professionaliseren

Onderwijsregio Utrecht kiest voor Vernieuwend Opleiden & Professionaliseren in de strijd tegen het lerarentekort. Het programma Utrecht Leert Vernieuwend Opleiden (afgekort ULVO) is in januari 2023 gestart. Binnen dit programma worden drie routes ontwikkeld die de huidige opleidings-en professionaliseringsinfrastructuur verrijken en een onderbouwd, aanvullend en ander antwoord geven op de arbeidsmarkttekorten en de veranderende eisen en behoeften van onderwijsprofessionals.

Onderwijsregio Utrecht kiest voor Vernieuwend Opleiden & Professionaliseren in de strijd tegen het lerarentekort. Het programma Utrecht Leert Vernieuwend Opleiden (afgekort ULVO) is in januari 2023 gestart. Binnen dit programma worden drie routes ontwikkeld die de huidige opleidings-en professionaliseringsinfrastructuur verrijken en een onderbouwd, aanvullend en ander antwoord geven op de arbeidsmarkttekorten en de veranderende eisen en behoeften van onderwijsprofessionals.

Anders Samenwerken, Anders Opleiden en Anders Organiseren zijn drie centrale pijlers in het programma. Deze pijlers worden uitgewerkt in drie opleidings-en professionaliseringsroutes:

  1. Interdisciplinair opleiden in het PO en VO
  2. Interdisciplinair opleiden in het GO
  3. Verbeterde doorstroom MBO – AD – Bachelor

In bijgevoegde bijdrage zoomen we in op de rationale achter dit programma en maken we onze plannen passend bij de drie routes expliciet.