Post-hbo: Intern Begeleider 2024-2025

Utrecht Leert en Hogeschool Utrecht hebben de handen ineengeslagen om het mogelijk te maken dat leerkrachten die interesse hebben om intern begeleider te worden, evenals degenen die dit nog niet zo lang zijn, een post-hbo-opleiding kunnen volgen. Deze opleiding zal in het cursusjaar 2024-2025 worden aangeboden in Utrecht.

Utrecht Leert en Hogeschool Utrecht hebben de handen ineengeslagen om het mogelijk te maken dat leerkrachten die interesse hebben om intern begeleider te worden, evenals degenen die dit nog niet zo lang zijn, een post-hbo-opleiding kunnen volgen. Deze opleiding zal in het cursusjaar 2024-2025 worden aangeboden in Utrecht.

De besturen die deel uitmaken van Utrecht Leert hechten veel waarde aan het bieden van zorg en ondersteuning aan alle leerlingen die het nodig hebben. Leerkrachten kunnen dit niet alleen. Het vereist teamwork, waarbij de rol van de intern begeleider van groot belang is.

In het cursusjaar 2024-2025 zal de opleiding gespreid over het hele jaar plaatsvinden, met 10 bijeenkomsten van elk 6 uur. Deze bijeenkomsten zullen gehouden worden in Utrecht Domstadacademie, gelegen aan de Koningsbergerstraat 9. Na afloop van de opleiding ontvangen de deelnemers een post-hbo-certificaat van Hogeschool Utrecht.

Planning en onderwerpen van de opleiding

1. De rollen van de IB-er als kwaliteitscoördinator 9/10/2024
2. Taken en functies van de kwaliteitscoördinator 6/11/2024
3. Communicatie I 27/11/2024
4. Begeleiding en coaching 18/12/2024
5. Data-verzameling en data-analyse 15/01/2024
6. Handelingsgericht Werken (HGW) 05/02/2025
7. Verandermanagement 05/03/2025
8. Communicatie II 26/03/2025
9. Sociaal emotionele ontwikkeling 16/04/2025
10. Afronding / portfolio presentaties en certificaten 11/06/2025

Kosten

De kosten worden grotendeels gedragen door Utrecht Leert en voor een klein deel door jou of jouw school. Overleg daarom ook altijd even met je directeur voordat je besluit om deel te nemen aan de opleiding.

 

Online voorlichtingsbijeenkomst
Op 17 juni 2024, van 19.30-20.20 uur wordt een online voorlichtingsbijeenkomst gehouden. Heb je interesse om deel te nemen? Meld je dan vóór 23 juni 2024 aan via Janneke Kiestra: j.kiestra@pcouwillibrord.nl.

 

LET OP:
De definitieve aanmelding voor het volgende van de opleiding moet vóór 30 juni 2024 binnen zijn via Janneke Kiestra: j.kiestra@pcouwillibrord.nl.