Post-hbo: Intern Begeleider 2023-2024

Utrecht Leert en Hogeschool Utrecht hebben de handen ineengeslagen. Samen maken we het mogelijk dat leerkrachten die belangstelling hebben om intern begeleider te worden (en degenen die dat nog niet zo lang zijn) een post-hbo-opleiding kunnen volgen. Deze opleiding wordt in Utrecht verzorgd in cursusjaar 2023-2024.

Utrecht Leert en Hogeschool Utrecht hebben de handen ineengeslagen. Samen maken we het mogelijk dat leerkrachten die belangstelling hebben om intern begeleider te worden (en degenen die dat nog niet zo lang zijn) een post-hbo-opleiding kunnen volgen. Deze opleiding wordt in Utrecht verzorgd in cursusjaar 2023-2024.

De besturen die deel uitmaken van Utrecht Leert vinden het belangrijk dat alle leerlingen die zorg en ondersteuning krijgen die zij nodig hebben. Leerkrachten kunnen dit niet alleen. Het is teamwork en daarin speelt de intern begeleider een belangrijke rol. In cursusjaar 2023-2024 zal gespreid over het hele cursusjaar in 10 dagen worden verzorgd (met bijeenkomsten van 6 uur).
De bijeenkomsten vinden plaats in Utrecht. De opleiding wordt afgesloten met de uitreiking van een post-hbo-certificaat van Hogeschool Utrecht.

De verwachte eigen bijdrage van de opleiding bedraagt 30% van de kosten (door deelnemer, school of bestuur). Dit zal naar verwachting 750 euro zijn. Daarnaast investeert de deelnemer zelf in boeken en in tijd die benodigd is voor de studie.

Aanmelden voor deze opleiding kan door een e-mail te sturen naar monique@utrechtleert.nl met daarin je naam, functie, naam school en bestuur.

Lesdag en lestijd Dinsdag  van 09.00 uur – 16.00 uur
1. Inleiding en 4 rollen IB-er 19/09/2023
2. Taken en functies 10/10/2023
3. Communicatie I 07/11/2023
4. Begeleiding & coaching 12/12/2023
5. Data-analyse 23/01/2024
6. HGW 27/02/2024
7. Verandermanagement 26/03/2024
8. Communicatie II 23/04/2024
9. Sociaal emotionele ontwikkeling 14/05/2024
10. Afronding / portfolio presentaties en uitreiking certificaten 25/06/2024