Open Andere Deuren Dagen

In Utrecht zijn heel veel basisscholen naast elkaar aan het nadenken over/werken aan anders leren en organiseren.
Elkaar informeren en inspireren op het gebied van ‘anders leren en organiseren’ is een van de maatregelen die in het primair onderwijs vanuit Utrecht Leert in de stad Utrecht wordt ingezet in de strijd tegen het lerarentekort.

Vorig schooljaar gingen we daarom van start met de ‘open-andere-deuren-dagen’. Diverse basisscholen in Utrecht openden hun deuren om andere onderwijsprofessionals een kijkje in de keuken te gunnen. Stuk voor stuk bruisende scholen die op de één of andere manier bezig zijn met het anders organiseren, waar de focus ligt op onderwijs en waar ruimte is voor ontwikkeling en samenwerking.

Iedere school ontwierp een eigen concept en bezoekers konden rondkijken in de school en kregen natuurlijk uitleg over de veranderingen. Ondanks het feit dat corona her en der roet in het eten wist te gooien, was iedereen het erover eens: dit moeten we vaker doen!

In 2023-2024 organiseren weer nieuwe open-andere-deuren-dagen en hopen natuurlijk op nóg meer deelnemers, nog meer inspiratie en nog meer enthousiaste reacties!

Meedoen

Valt jouw school onder een van de schoolbesturen die deelnemen aan Utrecht Leert?
Doe dan mee en geef dit initiatief vleugels! Dat kan op twee manieren:

  • Ga op bezoek
    Bezoek individueel, met een groepje of juist met het hele team een of meerdere deelnemende scholen. Een mooie manier om invulling te geven aan een studiedag waarop de kinderen vrij zijn. Inschrijven kan via de agenda op http://utrechtleert.nl/activiteiten/
    Heb je een studiedag gepland en wil je je hele team verdelen over de verschillende open scholen, neem dan even contact op met Thea@Utrechtleert.nl en krijg voorrang bij plaatsing.
  • Open zelf de deuren
    Heb jij zelf nou ook zo’n bruisende school en wil je met je team aan anderen laten zien hoe jullie onderwijs vormgeven?  Open dan zelf de deuren voor anderen en laat ons weten op welke dagen je de deuren zou willen openen voor anderen. Wij maken van tevoren een korte video van de bijzondere ontwikkelingen bij jou op school, deze video krijgen jullie natuurlijk zelf ook voor eigen gebruik.

 

Videos van de deelnemende scholen

Op elke school is een filmpje gemaakt zodat de keuze wellicht makkelijker wordt. Laat je inspireren!

De deelnemende scholen

Academie Tien: Vanaf groep 7 kunnen leerlingen naar deze school. Samen met leerlingen uit groep 1 t/m 3 vormen de leerlingen een unit. De overgang van po naar vo loopt heel soepel. En een advies krijg je pas als je 15 bent.

Blauwe Aventurijn:
Op de Blauwe Aventurijn schitteren de kinderen én de leerkrachten door de ontwikkelruimte die ze krijgen én door het besef dat iedereen uniek is en mag zijn. Kinderen worden zich bewust van hun eigen leerstijl en kunnen zo hun eigen leerproces meer sturing geven. Zo ontwierp de school samen met ouders een kinderboerderij en een moestuin voor kinderen die graag buiten werken. Maar ook aan de andere intelligenties wordt gedacht. Directeur Shirley Verloop vertelt met terechte trots in het filmpje over de manier waarop iedereen in zijn kracht staat op deze basisschool in Hoograven.

Taalschool Utrecht:
Hele duidelijke structuren en afspraken maken de organisatie transparant. Alle nieuwe kinderen starten op maandag en hebben een kaart waarop staat bij welke leerkracht en in welk lokaal het kind verwacht wordt. Zo kan iedereen hen verder helpen. De groepen zijn heterogeen. Hierdoor kan ieder kind op meerdere niveau’s werken. Er wordt traumasensitief gewerkt door iedereen. Per 3 groepen is er een leraarondersteuner die kan waarnemen als er een leerkracht afwezig is, want een bekend gezicht voor de groep is zo belangrijk!

Rijnvliet:
Well-being is 1 van de pijlers waarop deze school gebouwd is. Welzijn, door te mogen zijn wie je bent, door de ruimte om uitdagingen aan te gaan. Volop gelegenheid om te bewegen, te verbinden en te ontdekken. Niet het resultaat staat voorop, het proces staat centraal. Niet alleen voor de kinderen maar ook voor het team, dat alle ruimte krijgt om hun onderwijs te maken zoals het bij deze kinderen past. Een team waarin niet alleen leerkrachten te vinden zijn. Ook onderwijsondersteuners hebben hier een plek gevonden. En dat geeft energie én werkplezier.

De Boomgaard: Op CBS de Boomgaard wordt gewerkt met onderwijsambassadeurs. Vrijwilligers die (al dan niet doorbetaald door de eigen werkgever) één dag in de week verbonden zijn aan een school en daar de leerkrachten ondersteunen. Een prachtig initiatief waar Meintje Spijker graag meer over vertelt!

De Drie Koningen: Alle scholen van RK Vleuten/ De Meern/ Haarzuilens sloegen tegelijkertijd het pad in op weg naar een High Performing School. Dat staat voor hoge kwaliteit van management en medewerkers, continue verbetering, open en actiegerichte houding, gericht op de toekomst.

Kindcentrum Haarzicht: In deze snelgroeiende school in een modern gebouw ontwikkelt het team hun eigen onderwijs en visie. De focus ligt op persoonsvorming, socialisatie én kwalificatie. Samenwerking staat centraal.

OBS Jules Verne: Het team van de Jules Verne bestaat uit gedreven leerkrachten die met enthousiasme voor de klas staan. De onderwijsbehoefte van de leerling staat centraal. Mooie leerpleinen in het spiksplinternieuwe gebouw worden optimaal benut. Grote groepen leerlingen in een grote ruimte en toch heel veel rust!

OBS De Koekoek: Een aantal jaren geleden besloot directeur John van zijn sokkel af te stappen en het team uit te dagen om het eigen onderwijs verder te ontwikkelen.  Mensen gingen nieuwsgierig op onderzoek uit en onderzoeken wat écht werkt. Zo zit groep 3 daar ’s morgens netjes in de rij, en ’s middags in groepjes. Waarom?  Daar kan je achter komen door er te gaan kijken.

OBS Tuindorp: Samenwerken was de veranderwens. Het resultaat mag er zijn. In de school werken leerteams met elkaar met dubbele groepen. Daarmee is de werkdruk enorm afgenomen. Een startende leerkracht krijgt hier tijd en ruimte om langzaam in het vak te groeien.  Ook de samenwerking met de BSO is uniek. De kleuterlokalen zijn ingericht voor dubbelgebruik en de overgang van onderwijstijd naar BSO-tijd is vloeiend.

Montessori Kindcentrum LEF: Op Montessori Kindcentrum LEF leren en floreren kinderen en leerkrachten met elkaar. We begeleiden kinderen naar zelfstandigheid, werkend vanuit het triband verantwoorden. Naast een kwalificatie vinden we socialisatie en persoonsvorming even belangrijk. Kinderen kunnen eigen keuzes maken in hun dagindeling wanneer ze daarin verantwoordelijkheid laten zien voor hun eigen leerproces.

Basisschool De Fakkel: Op De Fakkel wordt gewerkt met ateliers; kinderen uit een bouw werken hier klasdoorbrekend samen. In het atelier wordt op een andere manier geleerd, aansluitend bij de waarden van de school ( zelfstandigheid, samenwerken & keuzevrijheid) en pijler Kunst & cultuur. In de basisgroep zitten meer leerlingen, waardoor een atelier met leerkracht wordt vrijgespeeld. Deze werkwijze zorgt, met oog op het lerarentekort, voor een bredere kijk op de invulling van vacatures.

SO Fier: Op SO Fier wordt elke dag vanuit een gezamenlijke visie gewerkt met leerlingen die intensieve vragen stellen op het gebied van gedrag. Alle collega’s (onderwijzend én ondersteunend) werken de hele dag door samen aan een veilig pedagogisch klimaat voor alle kinderen. Vaak is dat voor het kind in de eigen klas, soms is het fijn als dat even ergens anders kan. Door intensief samen te werken binnen dezelfde regels en afspraken, ervaren kinderen voldoende veiligheid om tot leren te komen.

Downloads

De Rubrics die ontwikkeld werden door de Lucasstichting in den Haag kunnen je helpen bij het positioneren van jouw school.  Waar sta je nu en waar wil je naar toe?

Je kunt deze ook gebruiken om tijdens de open dag te kijken wat er voor jou vooral zichtbaar is op de school waar je op bezoek gaat.

Uiteraard met toestemming van de makers delen we hier graag de links met jullie:

Utrechtleert.nl gebruikt cookies om de website gebruiksvriendelijker te maken. Lees meer over deze cookies.