Onderwijsambassadeurs, aangenaam!

Hoe kunnen we het onderwijs anders organiseren en zorgen dat meer inspirerende mensen een rol krijgen bij de ontwikkeling van leerlingen. Die vraag lag aan de basis van het project Onderwijsambassadeurs. Dankzij stichting PCOU/Willibrord kreeg dit idee vorm en uitvoering. Het project heeft sinds de start in 2020 een enorme groei doorgemaakt en Utrecht Leert wil graag bijdragen aan het succes ervan door uitbreiding naar scholen die aangesloten zijn bij het convenant PO in de stad Utrecht mogelijk te maken.

Hoe kunnen we het onderwijs anders organiseren en zorgen dat meer inspirerende mensen een rol krijgen bij de ontwikkeling van leerlingen. Die vraag lag aan de basis van het project Onderwijsambassadeurs. Dankzij stichting PCOU/Willibrord kreeg dit idee vorm en uitvoering. Het project heeft sinds de start in 2020 een enorme groei doorgemaakt en Utrecht Leert wil graag bijdragen aan het succes ervan door uitbreiding naar scholen die aangesloten zijn bij het convenant PO in de stad Utrecht mogelijk te maken.

Waarom?

In een notendop zorgt OnderwijsAmbassadeurs ervoor dat iedereen in de samenleving zijn steentje bij kan dragen aan het onderwijs. Het doel?

  • Leerlingen inspireren, doordat zij in aanraking komen met diverse inspirerende mensen uit de samenleving met verschillende achtergronden en expertises
  • Betrokkenheid van de samenleving bij het (basis)onderwijs verhogen
  • Een koppeling maken tussen andere werkvelden en het onderwijs
  • Onderzoeken of onderwijsambassadeurs de werkdruk kunnen verlagen voor leerkrachten en leerkrachten meer ruimte geven om hun rol te pakken. Bovendien willen we onderzoeken of het werkplezier verhoogt bij de leerkrachten, leerlingen en onderwijsambassadeurs

Hoe?

Onderwijsambassadeurs zijn personen die werkzaam zijn buiten het onderwijs of die met pensioen zijn gegaan en die zich willen inzetten voor het onderwijs. Via het project Onderwijsambassadeurs bieden zij voor een half of een heel schooljaar ondersteuning in de klas door te helpen met allerlei taken van een leerkracht en zetten ze hun expertise, werkervaring en talenten in om leerlingen en leerkrachten te inspireren. Vanuit het project wordt samen met alle betrokken partijen heel goed gekeken naar de behoefte en de mogelijkheden om zo tot een goede match te komen tussen school en onderwijsambassadeur.

Meedoen?

Zie jij als school de meerwaarde in betrokkenheid van de omgeving binnen jouw schoolmuren en wil je graag inspirerende handen, ogen en oren in de klas verwelkomen? Bekijk de animatie, ga naar de website www.onderwijsambassadeurs.nl voor meer informatie en meld je aan voor een gesprek over de mogelijkheden om bij jou op school een onderwijsambassadeur in te zetten.

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4tQZhEE8JyY