Heel Holland leert anders organiseren

Steeds meer scholen zien de noodzaak om de onderwijsorganisatie eens kritisch onder de loep te nemen. De urgentie van het anders organiseren neemt enorm toe door de druk van het lerarentekort. De ernst van de problematiek is niet overal even sterk, maar volgens vele ramingen gaan de tekorten verder oplopen en zal straks geen enkele schoolorganisatie gespaard worden.

Steeds meer scholen zien de noodzaak om de onderwijsorganisatie eens kritisch onder de loep te nemen. De urgentie van het anders organiseren neemt enorm toe door de druk van het lerarentekort. De ernst van de problematiek is niet overal even sterk, maar volgens vele ramingen gaan de tekorten verder oplopen en zal straks geen enkele schoolorganisatie gespaard worden.

Op tal van manieren zoeken scholen, besturen en andere betrokken organisaties naar oplossingen om meer personeel aan te trekken, onbenut potentieel te zoeken en manieren om het onderwijs zo te organiseren dat de continuïteit en kwaliteit niet onder druk komt te staan. Er bestaat geen ‘one size fits all’ oplossing maar we kunnen veel met en van elkaar leren!

Uniek Leerprogramma

Utrecht Leert lanceert, in samenwerking met de G5 besturen, een uniek begeleidingsprogramma voor schoolteams die een (volgende) stap willen zetten het anders organiseren van het onderwijs op de eigen school. Het programma biedt deelnemende scholen een unieke kans om, specifiek vanuit de eigen schoolsituatie, een plan van aanpak te ontwikkelen om in meer of mindere mate anders te gaan organiseren. Het programma start, na een nul-meting van de eigen school) met een driedaagse gevolgd door twee losse dagen over een looptijd van ongeveer 4 maanden. De kosten voor deelname aan dit programma bedragen € 2099,- per persoon, inclusief twee overnachtingen en lunches en diners). Deze kosten kunnen in de 5G worden gedragen vanuit subsidiegelden van het convenant. In de stad Utrecht gebeurt dit over de besturen heen. In Den Haag organiseert één bestuur dit nu bovenschools.

Het programma is gericht op het inspireren en equiperen van schoolteams en opgebouwd uit twee fases. Het programma vertrekt vanuit specifieke leervragen van elke school. In de twee fases wordt in stappen toegewerkt naar een eigen context specifieke aanpak waarmee na het doorlopen van het programma direct gestart kan worden op de eigen school.

Tijdens het programma zullen verschillende praktijkvoorbeelden, masters en ervaringen de revue passeren onder leiding van twee kundige procesbegeleiders.

 

Van inspiratie naar plan van aanpak

In de eerste fase verblijven we drie dagen in de inspirerende omgeving van het KLIJFlab. Met teams van verschillende scholen verdiepen we ons in het gedachtegoed van meerdere sprekers en voorbeelden om de betekenis ervan te duiden naar de eigen context. Daarnaast kijken we ook naar de dynamiek in het eigen team. Welke krachten zijn er in de school aanwezig om het onderwijs anders te organiseren? Vanuit inzichten binnen en buiten het onderwijs bouw je met elkaar stapsgewijs aan een plan van aanpak.

In de tweede fase staat het veranderproces centraal. In twee afzonderlijke studiedagen in de eigen regio reflecteer je met elkaar op jullie handelen in de school en scherpen we het plan van aanpak aan. Dit proces gebeurt onder de bezielende leiding van Annemarie Mars. In deze fase staat ook de coaching door de procesbegeleiders centraal, zowel binnen als de buiten de bijeenkomsten.

Tijdpad

De nulmeting voer je als team uit in aanloop naar de driedaagse. Iedere deelnemer maakt in die periode ook een drijfverentest (TMA) ter voorbereiding op het programma.

De studie-driedaagse van de tranches in schooljaar 23/24 vinden plaats op de volgende data in Het KLIJFlab van Onderwijs Maak Je Samen te Helmond:

26-27-28 september 2023 (vol)

21-22-23 november 2023

6-7-8 februari 2024

16-17-18 april 2024

 

 

Verwachtingen en voorwaarden

Voor Utrecht en scholen van SCOH worden de kosten gedragen door Utrecht Leert of het bestuur van SCOH.  Deelname is daardoor (voor hen)  kosteloos, maar niet vrijblijvend. Daarnaast is deelname enkel mogelijk met meerder personen per school bestaande uit de schoolleider en twee of drie teamleden.

Wil jij met jouw collega’s werk maken van anders organiseren? Schrijf je dan snel in, er is namelijk sprake van een beperkt aantal plaatsen.

Sfeerimpressie

Benieuwd naar een sfeerimpressie van de allereerste driedaagse van Heel Holland Leert in Leusden?

 

Aanmelden?

Wil jij met jouw collega’s werk maken van anders organiseren? Meld je dan snel aan via het inschrijfformulier van de datum van jullie keuze.

 

Inschrijfformulier 26, 27, 28 september 2023

 

Inschrijfformulier 21, 22, 23 november 2023

 

Inschrijfformulier 6, 7, 8 februari (2024)

 

Inschrijfformulier 16, 17, 18 april (2024)

 

Heb je aanvullende vragen dan kun je terecht bij Thea via thea@utrechtleert.nl

 

De procesbegeleiders en de organisatie wordt verzorgd door Onderwijs Maak Je Samen.