Heel Holland leert anders organiseren

Steeds meer scholen in het primair onderwijs zien de noodzaak om de onderwijsorganisatie eens kritisch onder de loep te nemen. De urgentie van het anders organiseren neemt enorm toe door de druk van het lerarentekort. De ernst van de problematiek is niet overal even sterk, maar volgens vele ramingen gaan de tekorten verder oplopen en zal straks geen enkele schoolorganisatie gespaard worden.

Steeds meer scholen in het primair onderwijs zien de noodzaak om de onderwijsorganisatie eens kritisch onder de loep te nemen. De urgentie van het anders organiseren neemt enorm toe door de druk van het lerarentekort. De ernst van de problematiek is niet overal even sterk, maar volgens vele ramingen gaan de tekorten verder oplopen en zal straks geen enkele schoolorganisatie gespaard worden.

Op tal van manieren zoeken scholen, besturen en andere betrokken organisaties naar oplossingen om meer personeel aan te trekken, onbenut potentieel te zoeken en manieren om het onderwijs zo te organiseren dat de continuïteit en kwaliteit niet onder druk komt te staan. Er bestaat geen ‘one-size-fits-all’-oplossing maar we kunnen veel met en van elkaar leren!

Uniek Leerprogramma

Utrecht Leert lanceert, in samenwerking met de G5 besturen, een uniek begeleidingsprogramma voor schoolteams die een (volgende) stap willen zetten in het anders organiseren van het onderwijs op de eigen school. Het programma is gratis voor deelnemende scholen en biedt een unieke kans om, specifiek vanuit de eigen schoolsituatie, een plan van aanpak te ontwikkelen om in meer of mindere mate anders te gaan organiseren. Het programma start, na een nul-meting van de eigen school, met een ‘driedaagse’ gevolgd door drie losse dagen over een looptijd van ongeveer 6 maanden.

Het programma is gericht op het inspireren en equiperen van schoolteams en opgebouwd uit drie fases. Het programma vertrekt vanuit specifieke leervragen van elke school. In de drie fases wordt in stappen toegewerkt naar een eigen context specifieke aanpak waarmee na het doorlopen van het programma direct gestart kan worden op de eigen school.

Tijdens het programma zullen verschillende praktijkvoorbeelden, masters en ervaringen de revue passeren onder leiding van twee kundige procesbegeleiders. Daarnaast zijn enkele schoolbezoeken en een unieke ervaring in het KLIJFlab inbegrepen.

 

Tijdpad

De voorafgaande nulmeting zal plaatsvinden tussen de zomervakantie en de herfstvakantie. De studie-driedaagse van de eerste tranche vindt plaats op 8, 9 en 10 november. Tranche twee (bij voldoende aanmeldingen start op 15, 16 en 17 november.

 

 

Verwachtingen en voorwaarden

Deelname aan het programma is kosteloos en vrijwillig (voor scholen waarvan het bestuur deelnemer is van het convenant), maar niet vrijblijvend. Daarnaast is deelname enkel mogelijk met drie personen per school bestaande uit de schoolleider en twee teamleden.

 

Wil jij met jouw collega’s werk maken van anders organiseren? Schrijf je dan snel in, er is namelijk sprake van een beperkt aantal plaatsen.

 

De procesbegeleiders en de organisatie wordt verzorgd door Onderwijs Maak Je Samen.