Heel Holland leert anders organiseren

Steeds meer scholen in het primair onderwijs zien de noodzaak om de onderwijsorganisatie eens kritisch onder de loep te nemen. De urgentie van het anders organiseren neemt enorm toe door de druk van het lerarentekort. De ernst van de problematiek is niet overal even sterk, maar volgens vele ramingen gaan de tekorten verder oplopen en zal straks geen enkele schoolorganisatie gespaard worden.

Steeds meer scholen in het primair onderwijs zien de noodzaak om de onderwijsorganisatie eens kritisch onder de loep te nemen. De urgentie van het anders organiseren neemt enorm toe door de druk van het lerarentekort. De ernst van de problematiek is niet overal even sterk, maar volgens vele ramingen gaan de tekorten verder oplopen en zal straks geen enkele schoolorganisatie gespaard worden.

Op tal van manieren zoeken scholen, besturen en andere betrokken organisaties naar oplossingen om meer personeel aan te trekken, onbenut potentieel te zoeken en manieren om het onderwijs zo te organiseren dat de continuïteit en kwaliteit niet onder druk komt te staan. Er bestaat geen ‘one-size-fits-all’-oplossing maar we kunnen veel met en van elkaar leren!

Uniek Leerprogramma

Utrecht Leert lanceert, in samenwerking met de G5 besturen, een uniek begeleidingsprogramma voor schoolteams die een (volgende) stap willen zetten in het anders organiseren van het onderwijs op de eigen school. Het programma is gratis voor deelnemende scholen en biedt een unieke kans om, specifiek vanuit de eigen schoolsituatie, een plan van aanpak te ontwikkelen om in meer of mindere mate anders te gaan organiseren. Het programma start, na een nul-meting van de eigen school, met een ‘driedaagse’ gevolgd door drie losse dagen over een looptijd van ongeveer 6 maanden.

Het programma is gericht op het inspireren en equiperen van schoolteams en opgebouwd uit drie fases. Het programma vertrekt vanuit specifieke leervragen van elke school. In de drie fases wordt in stappen toegewerkt naar een eigen context specifieke aanpak waarmee na het doorlopen van het programma direct gestart kan worden op de eigen school.

Tijdens het programma zullen verschillende praktijkvoorbeelden, masters en ervaringen de revue passeren onder leiding van twee kundige procesbegeleiders. Daarnaast zijn enkele schoolbezoeken en een unieke ervaring in het KLIJFlab inbegrepen.

 

Tijdpad

De voorafgaand aan de start van het programma zal een nulmeting plaatsvinden. De afgelopen edities waren een groot succes en daarom staan er inmiddels weer nieuwe mogelijkheden in de agenda. Het is nog mogelijk om jouw schoolteam in te schrijven voor een studie-driedaagse op:

  • 23-24-25 mei
  • 26-27-28 september
  • 21-22-23 november
  • 6-7-8 februari (2024)
  • 16-17-18 april (2024)

 

 

Verwachtingen en voorwaarden

Scholen kunnen zich aanmelden met drie óf vier personen (bestaande uit schoolleider en teamleden).
Deelname aan het programma is kosteloos voor Utrechtse scholen die bij het convenant zijn aangesloten.  Voor andere scholen geldt een bijdrage van 2049,00 euro p.p,  scholen uit de G5 kunnen in overleg met hun schoolbestuur kijken of er vanuit het convenant geld beschikbaar is voor deelname. 

Sfeerimpressie

Benieuwd naar een sfeerimpressie van de allereerste driedaagse van Heel Holland Leert in Leusden?

 

Aanmelden?

Wil jij met jouw collega’s werk maken van anders organiseren? Meld je dan snel aan via het inschrijfformulier van de datum van jullie keuze.

Inschrijfformulier 23, 24, 25 mei

 

Inschrijfformulier 26, 27, 28 september 2023

 

Inschrijfformulier 21, 22, 23 november 2023

 

Inschrijfformulier 6, 7, 8 februari (2024)

 

Inschrijfformulier 16, 17, 18 april (2024)

 

Heb je aanvullende vragen dan kun je terecht bij Thea via thea@utrechtleert.nl

 

De procesbegeleiders en de organisatie wordt verzorgd door Onderwijs Maak Je Samen.