Grenzen doorbreken: Utrecht Leert Vernieuwend Opleiden (ULVO)

Met het programma Vernieuwend Opleiden dat tussen 2023 en 2026 binnen Utrecht Leert wordt uitgevoerd, wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan het anders, op een vernieuwende wijze, opleiden en professionaliseren. Het heeft tot doel toekomstige professionals die in en om het onderwijs werkzaam zijn beter en breder toe te rusten voor hun werk in een veranderende samenleving.
Waarom? Lees het in deze publicatie.
ULVO-Grenzen doorbreken