Utrecht Leert Academie

Goed onderwijs voor alle kinderen in Utrecht, daar zet Utrecht Leert zich voor in. Om dit doel te bereiken zijn er verschillende initiatieven vanuit Utrecht Leert. Één van die initiatieven is de Utrecht Leert Academie.

Met de Utrecht Leert Academie draagt Utrecht Leert bij aan de professionalisering en schoolontwikkeling van professionals werkzaam in het primair onderwijs in de stad Utrecht. Bij de Utrecht Leert Academie vind je een aanbod van in-company opleidingen, inspiratiesessies en intervisiebijeenkomsten. Naast professionaliseren vinden we het ook belangrijk om te inspireren, te verbinden en onderling kennis te delen. We willen met onze events bijdragen aan het lerende netwerk van professionals in het primair onderwijs in Utrecht.

Opleidingen 2022-2023:

  • In het nieuwe schooljaar bieden wij de op de opleiding Middenmanagement aan in samenwerking met Penta Nova. Klik hier voor meer informatie.
  • In het nieuwe schooljaar bieden wij de opleiding post-hbo Intern Begeleider aan in samenwerking met het Seminarium voor Orthopedagogiek. Klik hier voor meer informatie.

De Utrecht Leert Academie als platform voor de lerende professional is nog volop in ontwikkeling. Het streven is om samen met de verschillende betrokken organisaties een steeds breder aanbod te creëren, zodat iedere professional zich kan blijven ontwikkelen.

We zijn daarom ook benieuwd naar jouw ideeën voor bijeenkomsten, opleidingen, netwerken, etc. en horen graag van je!

We wensen je veel leerplezier toe via de Utrecht Leert Academie van Utrecht Leert!

Je kunt contact opnemen met:
Janneke Koppelmans
Projectleider Utrecht Leert Academie
j.koppelmans@pcouwillibrord.nl

PO Academie

Midden Management Opleiding

In september is de in-company opleiding Midden Management gestart, in samenwerking met Penta Nova. De Midden Management opleiding biedt een brede basis voor het ontwikkelen van leiderschapskwaliteiten en is bedoeld voor leerkrachten die de ambitie hebben om bij te dragen aan schoolontwikkelingen (bouwcoördinator, werkgroepvoorzitter, unitleider). Iedere docent kan meewerken aan schoolontwikkelingen en als informele dan wel formele leider een bijdrage leveren.

Bijeenkomsten:
De opleiding bestaat uit drie modules en duurt in totaal één jaar.
De bijeenkomsten zijn verdeeld over 15 woensdagen. Er zijn drie modules, elke module start met een woensdag van 9.00-17.00 uur. Daarnaast zijn er 12 woensdagen van 14.00-21.00 uur ingepland. De studiebelasting is naar verwachting 420 uur (inclusief de bijeenkomsten).

Kosten:
Kostenindicatie eigen bijdrage van de school/deelnemer: €850.

Aantal deelnemers:
Bij voldoende aanmeldingen kunnen we een tweede groep laten starten halverwege het schooljaar (in januari 2022).

Note voor de bestuurders:
Tijdens iedere startdag van een module wordt het bestuur van de deelnemer gevraagd input te leveren en met zijn eigen deelnemer(s) over het thema van de module in gesprek te gaan (tijdindicatie: één uur).

 

PO Academie reviews

Schoolleidersopleiding Vakbekwaam

De Schoolleidersopleiding Vakbekwaam duurt twee jaar, ook deze opleiding is gestart in september 2021. Het eerste jaar richt zich op het opleiden tot Basisbekwaam (BB) schoolleider. Deelnemers die bijvoorbeeld een Midden Management opleiding hebben gedaan kunnen eventueel een verkorte variant volgen. Deze opleiding wordt georganiseerd in samenwerking met de Thomas More Leiderschapsacademie.

Bijeenkomsten:
Het eerste jaar zijn er 15 bijeenkomsten. De bijeenkomsten vinden plaats op 13 woensdagen van 14.00-21.00 uur. Daarnaast wordt er één keer een tweedaagse ingepland op een vrijdag en zaterdag. De verkorte variant heeft in totaal 5 bijeenkomsten. Het tweede jaar is gericht op Vakbekwaam. Dit zijn eveneens 15 bijeenkomsten (inclusief één keer een tweedaagse).

Intake en kosten:
De opleiding start met een intake die samen met het bestuur van de deelnemer wordt afgenomen.
Kostenindicatie eigen bijdrage school/deelnemer per jaar: €1000.

Aantal deelnemers:
Aan deze opleiding kunnen 18 deelnemers mee doen.

Note voor de bestuurders:
Tijdens de opleiding wordt het bestuur van de deelnemer drie keer gevraagd input te leveren en met zijn eigen deelnemer(s) over het thema van de module in gesprek te gaan (tijdindicatie: één uur).

 

Utrechtleert.nl gebruikt cookies om de website gebruiksvriendelijker te maken. Lees meer over deze cookies.