Training co-teaching voor schoolopleiders

Dit schooljaar zijn wij de samenwerking aangegaan met Annemarijn van der Woude. Ons doel? Samen zorgen dat schoolopleiders in het primair onderwijs in Utrecht op een praktische en persoonlijke manier leren hoe zij co-teaching kunnen toepassen of kunnen aanscherpen. Ook in het nieuwe schooljaar heeft de training ‘co-teaching’, gegeven door Annemarijn van der Woude, weer een aantal startmomenten.

Dit schooljaar zijn wij de samenwerking aangegaan met Annemarijn van der Woude. Ons doel? Samen zorgen dat schoolopleiders in het primair onderwijs in Utrecht op een praktische en persoonlijke manier leren hoe zij co-teaching kunnen toepassen of kunnen aanscherpen. Ook in het nieuwe schooljaar heeft de training ‘co-teaching’, gegeven door Annemarijn van der Woude, weer een aantal startmomenten.

Co-teaching

Co-teaching is manier van coachen waarbij de schoolopleider niet als observant achter in de klas aanwezig is en naderhand adviezen geeft, maar waarbij schoolopleider en leerkracht samen voor de klas staan en samen adviezen toepassen in de praktijk. Annemarijn hoopt dat zij deelnemers kan inspireren om deze manier van begeleiden vaker toe te passen of om de manier waarop dit nu al wordt ingezet aan te scherpen.

Annemarijn heeft zelf jarenlang voor de klas gestaan en merkte als leerkracht al dat ze energie kreeg van goed kijken naar kinderen en volwassenen. Aansluiten bij de persoon om een ander te laten groeien. In de opleiding Master Special Educational Needs (SEN) begon haar interesse voor coaching te groeien en deed ze onderzoek naar co-teaching. De coachopleiding die zij volgde bracht voor Annemarijn alles samen; coaching binnen het onderwijs: observeren, coachgesprekken en samen aan de slag binnen de groep. Van bewustwording naar handelen met coaching on the job.

‘Het is zo fijn om naast de leerkracht te staan en coaching on the job te mogen toepassen. Ik zie dat leerkrachten daar sneller van groeien in het doel dat ze willen leren. Daarbij krijgt de leerkracht ook de kans gericht naar jou te kijken en te observeren wat wel of niet werkt voor deze groep of voor henzelf’, vertelt Annemarijn.

‘Ik word elke keer blij als ik de leerkracht zie groeien en lesgeven daardoor nog leuker vinden. Onderwijs is tenslotte een mooi vak!’

Coaching in het basisonderwijs

Annemarijn vindt het goed om te zien dat steeds vaker prioriteit wordt gegeven aan coaching in het basisonderwijs en gelooft dat goede begeleiding onder andere bij kan dragen aan het behoud van leerkrachten: ‘Zelf had ik graag coaching gehad toen ik voor de groep stond. Door alle nevenactiviteiten vergeten we weleens dat klassenmanagement de basis is waar aan gewerkt moet worden. Dat is als starter lastig, ondanks stage is alles toch nieuw en uitproberen.  Daarbij neem je jezelf mee naar de groep. Als je jezelf goed kent dan helpt dat en zorgt ervoor dat leerkrachten binnenboord blijven.’
Ze vindt het dan ook fantastisch om te zien dat ook vanuit Utrecht Leert aandacht wordt besteedt aan de ontwikkeling van schoolopleiders, die natuurlijk een cruciale rol spelen in de begeleiding van leerkrachten.

Training co-teaching

De training ‘co-teaching’ is bedoeld voor iedereen die een zij-instromer, stagiaire of (startende) leerkracht begeleidt en dit meer naast deze persoon wil doen dan alleen door advies te geven. ‘Ik sluit in de training aan bij ieder zijn persoonlijke ontwikkeling, maakt niet uit of je geen of veel ervaring hebt. Er vindt ook twee keer een persoonlijk gesprek plaats op de eigen school waardoor dit versterkt wordt.’

In het nieuwe schooljaar kunnen schoolopleiders de training ‘co-teaching’ volgen op maandag of op donderdag. De training bestaat uit vier bijeenkomsten en twee persoonlijke begeleidingsmomenten op de eigen school.

Training op donderdag
Er is alvast één reeks ingepland met bijeenkomsten op donderdag.

Planning met start 7 september
Donderdag 7 september- Donderdag 28 september- Donderdag 26 oktober- Donderdag 9 november

Tijdstip: 15.00 – 16.30
Locatie:  één van de deelnemende scholen

Training op maandag
Er zijn twee reeksen ingepland met bijeenkomsten op maandag. De eerste reeks begint op maandag 4 september, de tweede op maandag 27 november.

Planning met start 4 september
Maandag 4 september- Maandag 25 september- Maandag 9 oktober- Maandag 13 november

Planning met start 27 november
Maandag 27 november-Maandag 18 december-maandag 22 januari-Maandag 12 februari

Tijdstip: 15.00 – 16.30
Locatie:  één van de deelnemende scholen

Klik hier om je aan te melden.