Statushouders

UtrechtLeert is ambitieus in het begeleiden van hoogopgeleide statushouders en anderstaligen naar werk in het onderwijs. Zij volgen een intensieve taalcursus, doen kennis op over het Nederlandse onderwijs en stromen in als zij-instromer.

 

Om anderstaligen (met of zonder ervaring in het onderwijs in het land van herkomst) te interesseren en te begeleiden zijn er bovenop het reguliere traject extra maatregelen nodig. Daarom wil Utrecht Leert deze doelgroep maatwerk, goede communicatie en één op één begeleiding bieden.

 

Extra oriëntatie op het vak van leraar in het Nederlandse onderwijssysteem, extra taallessen en extra vaktaallessen zijn hierbij onontbeerlijk. Dit kan alleen met de inzet van gemeenten en werkgevers bij de bekostiging van aanvullende studie en het salaris of de uitkering tijdens die aanvullende opleiding.

 

Dit vraagt van de verschillende organisaties een specifieke focus op deze groep. De wil om deze groep verder te helpen is gelukkig groot.

 

UtrechtLeert constateert dat het nog ontbreekt aan regie op de hele keten waardoor belemmeringen om anderstaligen voor de klas te krijgen niet voldoende weggenomen worden. Hier werken we hard aan. Heb je vragen of ideeën neem contact op via info@utrechtleert.nl

UtrechtLeert is in beweging. We leren elke dag bij en zoeken naar steeds nieuwe manieren om ons onderwijs te verbeteren en jou nog beter te kunnen ondersteunen.

Laat je e-mailadres achter en hoor als eerste wanneer we jou nog meer bieden.

Inschrijven