Aanmelden voor de nieuwsbrief?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van al het nieuws en activiteiten rondom het onderwijs in Utrecht.

Door dit formulier te verzenden ga je ermee akkoord dat je gegevens worden gebruikt voor marketingdoeleinden.

Projecten in Onderwijspact uit de steigers

24-01-2020

De toekenning van de gevraagde rijkssubsidie, vlak voor de zomervakantie 2019, bracht de 3 subregionale projectvoorstellen om het lerarentekort terug te dringen in een stroomversnelling. De 23 in Onderwijspact Utrecht verenigde partijen konden aan de praktische uitwerking beginnen. Projectteam Manon Koldewijn, Inge Schwartz en Marjolijn de Kroon brachten de projecten in 2019 stap voor stap naar de uitvoeringsfase. Intussen kunnen de meeste projecten uit de steigers.

‘Er is in onze regio een breed gevoeld belang om gezamenlijk op te trekken’, zegt Marjolijn, projectleider voor Nieuwegein, Houten, Woerden, Zeist en Bilthoven. Met collega’s Manon (Utrecht-stad) en Inge (Amersfoort e.o.) gaat ze de uitdaging aan om het beroep van leraar nog ‘leuker en uitdagender’ te maken.

Manon, die als coördinator van het Onderwijspact ook een overkoepelende regiotaak heeft, vindt het een goede zaak dat het ministerie van OCW inziet dat het onderwijs een deltaplan nodig heeft om zaken vlot te trekken. ‘Trots zijn op het leraarschap is van groot belang. Zowel vanuit werkgevers als vanuit opleidingsinstituten. Er is een stevige samenwerking vereist om het beroep van leraar weer aantrekkelijk te maken. Ik ben er dan ook trots op dat onze opleidingsinstituten en de schoolbesturen daarin steeds hechter samenwerken. Bijvoorbeeld door 1 aanspreekpunt te ontwikkelen voor alle opleidingen die toe leiden naar het leraarschap.  Of vanuit een Center of Expertise – tal van onderzoeksexperimenten gaan opzetten. Met de aanstaande tweede trance in de financiële ondersteuning kunnen we het pad dat we zijn ingeslagen verlengen. Dat geeft continuïteit.’

Wie doet waaraan mee?

Vanaf september 2019 zijn de meeste projecten in de steigers gezet. De 3 subregio’s volgen daarin dezelfde actielijnen. ‘Daar geven we per subregio een couleur locale aan’, verduidelijkt Marjolijn. ‘De focus ligt op het terugdringen van het kwantitatieve en kwalitatieve lerarentekort.’ Een brede aanpak moet dat doel binnen bereik brengen. Er is aandacht voor het anders organiseren van het onderwijs, meer opleiden binnen de schoolmuren, het beter begeleiden van startende leraren en het aantrekken van zij-instromers, statushouders en werkenden die een hybride loopbaan ambiëren. ‘De afgelopen maanden hebben we bepaald welke onderwijsbesturen bij welke initiatieven aanhaken.’

Innovatie vanuit de scholen

Om van platgetreden paden af te wijken, is in alle subregio’s een Innovatie- en Ontwikkelfonds opgezet. Leraren hebben de afgelopen maanden innovatieve voorstellen ingediend, met de bedoeling daarmee later zelf aan de slag te gaan. De 9 ingediende voorstellen die bij Marjolijn binnenkwamen, konden alle worden gehonoreerd. Inge zat zelfs met een luxeprobleem. ‘We hebben de scholen een mooie flyer en uitnodiging gestuurd. Van de 32 aanvragen die daarop volgden kunnen we er 8 met subsidie door laten gaan. De overige willen we, waar mogelijk, inpassen in de overige actielijnen van de aanvraag.’

 

Nieuwe routes instroom

Waar de scholen voorheen vooral aandacht hadden voor het aantrekken van afgestudeerden, brengen de projectvoorstellen ook zij-instromers, statushouders en hybride docenten in beeld. Tijdens de bijeenkomsten ‘U voor de klas’ en ‘Kei voor de klas’ kwamen in 2019 al veel kandidaten in contact met onderwijsbestuurders en HR-verantwoordelijken. ‘We hebben in maart en oktober zo’n bijeenkomst gehad’, zegt Inge. ‘In maart 2020 komt in mijn regio en in Utrecht de volgende.’

De routes voor zij-instromers worden flink uitgebreid. ‘We gaan een pool van hybride docenten verkennen, blikt Inge vooruit. ‘Daar organiseren we in Amersfoort half januari 2020 een eerste bijeenkomst voor. Iedereen is er super-enthousiast over. En een extra opsteker is natuurlijk dat Amersfoort voor het schooljaar 2020/2021 Onderwijsstad van Nederland wordt!’

In de regio van Marjolijn komt er een uitwisselingsprogramma. ‘Docenten lopen dan in een lokaal bedrijf mee en medewerkers van deze bedrijven gaan voor de klas staan.’ Ook de Meeloopdagen krijgen een vervolg. Regiobreed organiseerde UtrechtLeert er al een in november 2019. ‘Een groot succes’, noemt Manon het initiatief. ‘Er deden 40 scholen aan mee en er kwamen 140 deelnemers op af. 60 deelnemers gaven aan geïnteresseerd te zijn in een baan binnen het onderwijs. Vaak waren dat werkenden die naar het leraarschap willen switchen.’

Begeleiding startende leraren

‘We werken aan verdieping, verbreding en uitbreiding van het  programma voor  begeleiding van startende docenten’, vervolgt Marjolijn haar vooruitblik naar 2020. ‘We geven leraren daarmee meer ruimte en mogelijkheden om aan hun eigen ontwikkeling te werken. Daar zetten we opleiders en coaches voor in.’ Met deze aanpak hoopt de regio de uitval onder startende leerkrachten te verminderen. ‘2 op de 10 leraren gaan echt door in het vak. Het is belangrijk ze te behouden voor het onderwijs. Dat is een doel waaraan we ook met een portal voor om- en bijscholing gaan bijdragen.’

Verbindingen versterken

Gedrieën zagen de projectleiders dat de verbindingen tussen schoolbesturen zich in 2019 versterkten. ‘Iedereen onderschrijft het belang om gezamenlijk op te trekken’, stelt Marjolijn vast. ‘En niet alleen om het vlak van het arbeidsmarktbeleid. Schoolbesturen bundelen op alle fronten de krachten en met onze projecten zorgen we ervoor dat hun samenwerking wordt geborgd.’ Ook Inge ziet die versteviging van de onderlinge relaties. ‘Bestaande samenwerkingsstructuren zijn een stuk dichter bij elkaar gebracht. We hebben elkaar nu veel beter in beeld, zowel op bestuurlijk als op uitvoerend niveau. Nu werken aan korte lijnen, snelle acties in 2020!’