Post-hbo: Intern Begeleider 2023-2024

Utrecht Leert en Hogeschool Utrecht hebben de handen ineengeslagen. Samen maken we het mogelijk dat leerkrachten die belangstelling hebben om intern begeleider te worden (en degenen die dat nog niet zo lang zijn) een post-hbo-opleiding kunnen volgen. Deze opleiding wordt in Utrecht verzorgd in cursusjaar 2023-2024.

Utrecht Leert en Hogeschool Utrecht hebben de handen ineengeslagen. Samen maken we het mogelijk dat leerkrachten die belangstelling hebben om intern begeleider te worden (en degenen die dat nog niet zo lang zijn) een post-hbo-opleiding kunnen volgen. Deze opleiding wordt in Utrecht verzorgd in cursusjaar 2023-2024.

De besturen die deel uitmaken van Utrecht Leert vinden het belangrijk dat alle leerlingen die zorg en ondersteuning krijgen die zij nodig hebben. Leerkrachten kunnen dit niet alleen. Het is teamwork en daarin speelt de intern begeleider een belangrijke rol. Na een eerste oriënterende bijeenkomst voor de zomervakantie, zal in cursusjaar 2022-2023 in 10 dagen, met bijeenkomsten van 6 uur, de opleiding worden verzorgd in samenwerking met onze opleidingspartner het Seminarium voor Orthopedagogiek. De bijeenkomsten vinden plaats in Utrecht. De opleiding wordt afgesloten met de uitreiking van een post-hbo-certificaat van Hogeschool Utrecht.

De verwachte eigen bijdrage van de opleiding bedraagt 30% van de kosten (door deelnemer, school of bestuur). Dit zal naar verwachting 750 euro zijn. Daarnaast investeert de deelnemer zelf in boeken en in tijd die benodigd is voor de studie.

De thema’s van de opleiding

Inleiding; Oriënterende bijeenkomst

  1. De rollen van de IB-er
  2. Taken en functies
  3. Communicatie I
  4. Begeleiding & coaching
  5. Dataverzameling en -analyse
  6. HGW
  7. Verandermanagement
  8. Communicatie II
  9. Sociaal emotionele ontwikkeling (welke interventies tijdig kunnen worden ingezet en welke methodes voor sociaal emotioneel leren daarbij aansluiten)
  10. Afronding / portfoliopresentaties

Op dinsdag 18 april vindt er een (digitale) voorlichtingsbijeenkomst plaats van 15.30 uur tot 16.30 uur. Meld je voor donderdag 13 april a.s. aan via de volgende link: Voorlichting post HBO Intern Begeleider

Om in te kunnen loggen ontvang je voorafgaand aan de bijeenkomst een link op het e-mailadres waar je je mee hebt aangemeld. We zien je graag tijdens de bijeenkomst op 18 april, je bent van harte welkom!