Post-hbo: Intern Begeleider 2022-2023

Utrecht Leert en het Seminarium voor Orthopedagogiek hebben de handen ineengeslagen. Samen maken we het mogelijk dat leerkrachten die belangstelling hebben om intern begeleider te worden (en degenen die dat nog niet zo lang zijn) een post-hbo-opleiding kunnen volgen. Deze opleiding wordt in Utrecht verzorgd in cursusjaar 2022-2023.

Utrecht Leert en het Seminarium voor Orthopedagogiek hebben de handen ineengeslagen. Samen maken we het mogelijk dat leerkrachten die belangstelling hebben om intern begeleider te worden (en degenen die dat nog niet zo lang zijn) een post-hbo-opleiding kunnen volgen. Deze opleiding wordt in Utrecht verzorgd in cursusjaar 2022-2023.

De besturen die deel uitmaken van Utrecht Leert vinden het belangrijk dat alle leerlingen die zorg en ondersteuning krijgen die zij nodig hebben. Leerkrachten kunnen dit niet alleen. Het is teamwork en daarin speelt de intern begeleider een belangrijke rol. Na een eerste oriënterende bijeenkomst voor de zomervakantie, zal in cursusjaar 2022-2023 in 10 dagen, met bijeenkomsten van 6 uur, de opleiding worden verzorgd in samenwerking met onze opleidingspartner het Seminarium voor Orthopedagogiek. De bijeenkomsten vinden plaats in Utrecht. De opleiding wordt afgesloten met de uitreiking van een post-hbo-certificaat van Hogeschool Utrecht.

De verwachte eigen bijdrage van de opleiding bedraagt 30% van de kosten (door deelnemer, school of bestuur). Dit zal naar verwachting 750 euro zijn. Daarnaast investeert de deelnemer zelf in boeken en in tijd die benodigd is voor de studie.

De thema’s van de opleiding

Inleiding; Oriënterende bijeenkomst

  1. De 4 rollen van de IB-er
  2. Taken en functies
  3. Communicatie I
  4. Begeleiding & coaching
  5. Dataverzameling en -analyse
  6. HGW
  7. Verandermanagement
  8. Communicatie II
  9. Sociaal emotionele ontwikkeling (welke interventies tijdig kunnen worden ingezet en welke methodes voor sociaal emotioneel leren daarbij aansluiten)
  10. Afronding / portfoliopresentaties

Op 7 juni staat er een (digitale) voorlichtingsbijeenkomst op de planning. Wil jij erbij zijn?
Meld je voor 3 juni aan op mailadres elisabetta@utrechtleert.nl en geef in de mail even aan op welke school je werkt. Zet in het kopje van de mail even: aanmelding voorlichting IB-opleiding.

De bijeenkomst vindt online plaats op dinsdag 7 juni van 19.30 uur – 20.30 uur. Om te kunnen inloggen ontvang je voordien een link op het mailadres van waaraf je je hebt aangemeld. We zien je graag in de bijeenkomst. Je bent van harte welkom!

Aanmelden kan via: elisabetta@utrechtleert.nl