Podcast Utrecht Leert

Het is een feit, Utrecht Leert heeft een eigen podcast en daar zijn wij best een beetje trots op.

Het is een feit, Utrecht Leert heeft een eigen podcast en daar zijn wij best een beetje trots op.

In deze podcast verkennen we samen met mensen uit het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs, alle facetten van het fantastische beroep van leerkracht of docent.

Wekelijks zal er een nieuwe aflevering te horen zijn met daarin de bijdrage van een nieuwe gast of spreker met een interessant, inspirerend of aansprekend verhaal over het leraarschap.

Ontmoet bijvoorbeeld Marit Steenhoff die nog niet zo lang geleden de universitaire pabo afrondde en nu lesgeeft in het basisonderwijs aan groep 5, Juliette Visser die werkzaam is als docent maatschappijleer en maatschappijkunde in de bovenbouw van het voorgezet onderwijs en Carlijn Cock van de gemeente Utrecht.

De podcast is tot stand gekomen in samenwerking met onderwijsbureau Perfect Storm. Utrecht Leert de podcast is onder andere geproduceerd door Keimpe de Heer van onderwijsbureau Perfect Storm.