Oriëntatie en vliegende start voor zij-instromers in het PO

Utrecht Leert, de Marnix Academie en Hogeschool Utrecht hebben de handen ineen geslagen om een voortraject te ontwikkelen voor potentiële zij-instromers.  Het is een traject dat iets oplevert voor alle betrokken partijen: de scholen, de zij-instromers én de opleiders.

Utrecht Leert, de Marnix Academie en Hogeschool Utrecht hebben de handen ineen geslagen om een voortraject te ontwikkelen voor potentiële zij-instromers.  Het is een traject dat iets oplevert voor alle betrokken partijen: de scholen, de zij-instromers én de opleiders.

Concreet worden er vanuit Utrecht Leert voor de potentiële zij-instromer vier bijeenkomsten georganiseerd die bedoeld zijn als ondersteuning in de oriëntatiefase. De Hogeschool Utrecht en de Marnix Academie voeren deze bijeenkomsten gezamenlijk uit en er wordt aangesloten op wat er is binnen ‘opleiden in de school’.

Waarom?

 • Een bewustere keuze voor het onderwijs én voor het juiste traject
 • Een zachte(re) landing voor zij-instromers in het onderwijs
 • Behoud van kandidaten met potentie voor het onderwijs ook al is er niet direct een formatieplek

Hoe?

Potentiële zij-instromers besteden buiten de klas en/of andere taken om een middag (4 uur in de week) aan dit traject. Van deze middagen komen wij 1 x per 3 weken bij elkaar voor een bijeenkomst van 13:30 tot 17:00. De bijeenkomsten staan dit schooljaar gepland op 12 april, 19 april, 9 mei en 24 mei van 13.30 tot 17.00 uur.

De structuur van deze middagen is overwegend hetzelfde: de thema’s kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming komen steeds aan bod en worden zoveel mogelijk aan één onderwerp/thema per middag gekoppeld. Aan het einde van de middag, krijgt men praktijkopdrachten mee. Deze opdrachten zijn er op gericht om specifieker naar zaken te kijken, of verwijzen bijvoorbeeld naar literatuur om beter te duiden welke keuzes je als leerkracht kunt maken. De opdrachten helpen zij-instromers bij ‘waar zij kunnen kijken’ en niet ‘wat zij moeten zien’, om zo weer verder te komen in het eigen leerproces.

Wat?

Er zijn drie thema’s die wij verder uitwerken afhankelijk van de beginsituatie van een ieder. Hieronder per thema een kort overzicht van onderwerpen.

Kwalificatie

 • Groepsvorming/pedagogisch klimaat
 • Hoe bereid ik een les voor? (didactiek)
 • Beeld van kerndoelen, leerlijnen – Binnen welke context opereer je en hoe houd je zicht op kwaliteit
 • Praktisch (bv Parnassys, groepsplannen)

Socialisatie

 • Beeld van de complexiteit van het beroep
 • Beroepsidentiteit
 • Cultuur

Persoonsvorming

 • Professionele identiteit
 • Wie ben jij als leraar?
 • Welke kwaliteiten neem je mee?
 • Dialogische reflectie (Koppelkaarten Hogeschool Utrecht en dialoogkaarten Marnix)

Aanmelden

Meld de zij-instromer (voor- en achternaam, school waar de zij-instromer werkzaam is, bestuur) per e-mail aan bij Monique van Lieshout van Utrecht Leert via monique@utrechtleert.nl

Contactpersonen

Wij willen alles op alles zetten om samen een groot succes te maken van dit traject, neem dus gerust contact op met de volgende personen met vragen en opmerkingen.

Marnix Academie:
Anke van Riel
E-mailadres: anke1.vanriel@hsmarnix.nl

Hogeschool Utrecht:
Paula Bonekamp
E-mailadres: paula.bonekamp@hu.nl