Aanmelden voor de nieuwsbrief?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van al het nieuws en activiteiten rondom het onderwijs in Utrecht.

Door dit formulier te verzenden ga je ermee akkoord dat je gegevens worden gebruikt voor marketingdoeleinden.

Informatie over ROC Midden Nederland

ROC Midden Nederland: Samen werken aan succes Wij gaan voor het succes van onze studenten. Aan dat succes werken we samen met onze studenten en met gemeenten, werkgevers, (koepel)organisaties, onderwijs- en maatschappelijke instanties zodat ons onderwijs goed aansluit op de beroepspraktijk van nu èn morgen. Als grootstedelijk ROC bieden we kansen voor iedereen. We staan middenin de samenleving. Samen met onze partners werken we aan impactvolle uitdagingen op het gebied van energietransitie, gezondheid, duurzaam en circulair bouwen, techniek, mobiliteit en ict. Wij zetten ons in op drie pijlers: studentsucces, arbeidsmarktsucces en organisatiesucces. Deze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. We doen dit op een manier die bij ons past: persoonlijk, ondernemend en nieuwsgierig.

Ambitie

ROC Midden Nederland staat voor actueel en relevant onderwijs. Ons onderwijs maken we samen, in co-creatie met het beroepenveld waarvoor we onze studenten opleiden.

Actueel

Ons onderwijs is van nu en voor de toekomst. Onze studenten zijn onmiddellijk inzetbaar op de arbeidsmarkt en zijn voorbereid op het burgerschap in de 21ste eeuw.

Relevant

Wat een student bij ons leert, is relevant voor het beroep of de loopbaan. Ook de theoretische kennisoverdracht brengen wij altijd in relatie met het beroep(enveld). Ons onderwijs is relevant omdat we ons opleidingenportfolio voortdurend aanpassen aan de brancheontwikkelingen. Geregeld stoppen we met opleidingen en starten we nieuwe opleidingen, vooral op het snijvlak van bestaande clusters (‘cross-overs’). Onze portfoliokeuzes zijn altijd specifiek: toegespitst op ontwikkelingen in een bepaalde sector, in onze regio en voor een bepaalde leerroute of niveau. Dit alles op basis van de wensen en behoeften van de arbeidsmarkt.

Co-creatie

Samen met het bedrijfsleven en instellingen geven wij ons onderwijs vorm. Onze docenten en studenten maken onderwijs met onze partners in de branche. Co-creatie is onze ‘mind set’: samen scheppen, samen ontwikkelen.

ROC Midden Nederland verzorgt beroepsonderwijs vanuit kleinschalige en branchegerichte mbo-colleges. Deze colleges hebben een duidelijke en herkenbare identiteit. Tegelijkertijd profiteren we van de voordelen die een roc als geheel biedt: meer keuzemogelijkheden voor studenten, investeringsruimte, een robuuste ondersteuningsorganisatie, financiële stabiliteit en een sterke positie in de regio.
In de regio Utrecht en omstreken bieden we een breed palet opleidingen aan. Daarmee zijn we een belangrijke toeleverancier van middelbaar geschoolde arbeidskrachten en leveren we een belangrijke bijdrage aan de maatschappij en economie. Dat gebeurt ook via ons VAVO Lyceum en onze Bedrijfsopleidingen.