Actieplan Lerarentekort Utrecht

Actieplan Lerarentekort Utrecht in uitvoering

UtrechtLeert heeft in 2018 het Actieplan Lerarentekort Utrecht opgesteld. Dit ambitieuze plan is ingediend bij onderwijsminister Slob, die er vervolgens een subsidie aan koppelde. Het plan wordt gedragen door 23 partijen binnen het onderwijs in de regio Utrecht die zich hebben verenigd onder de naam Onderwijspact Utrecht. Inmiddels hebben de eerste activiteiten impact gemaakt.

De samenwerkende onderwijsinstellingen, opleiders en gemeenten in de regio Utrecht initieerden het Actieplan Lerarentekort Utrecht vanuit een integrale en toekomstgerichte visie. Hun gezamenlijke doel is het bieden van gegarandeerd goed onderwijs voor iedereen, op elk niveau. Nu en in de toekomst. In de unieke Utrechtse aanpak nemen de scholen een voorschot op de verwachte ontwikkelingen zoals die bijvoorbeeld zijn verwoord in het adviesrapport ‘Ruim baan voor leraren’ van de Onderwijsraad.

 

Actielijnen
Samen met partners in de stad en in de regio werkt UtrechtLeert aan een professionele opleidings- en arbeidsinfrastructuur binnen het onderwijs. Dat gebeurt langs drie actielijnen:

  1. Het uitrollen en verbreden van een hoogwaardige opleidings- en arbeidsinfrastructuur volgens ‘Opleiden in de School’
  2.  Het ontwikkelen van het nieuwe opleiden volgens het adviesrapport ‘Ruim baan voor leraren’ van de Onderwijsraad
  3. Het zoeken naar en koesteren van onderwijstalent.