Actieplan Lerarentekort Utrecht

Subsidieaanvraag Actieplan Lerarentekort Utrecht ingediend

Vandaag is de Subsidieaanvraag Actieplan Lerarentekort Utrecht ingediend bij Minister Slob. De samenwerkende Utrechtse scholen doen dit vanuit een integrale en toekomstgerichte visie. Met als doel gegarandeerd goed onderwijs voor iedereen op elk niveau. Nu en in de toekomst. In de unieke Utrechtse aanpak nemen de scholen een voorsprong op de verwachte ontwikkelingen zoals die bijvoorbeeld verwoord zijn in het advies van de Onderwijsraad ‘Ruim baan voor leraren’.

Actielijnen
Centraal in de Utrechtse aanpak staan drie actielijnen:
1. Het uitrollen en verbreden van een hoogwaardig opleidings- en arbeidsinfrastructuur volgens ‘Opleiden in de School’.
2. Het ontwikkelen van het nieuwe opleiden volgens het advies van de Onderwijsraad ‘Ruim baan voor leraren’.
3. Het zoeken naar en koesteren van onderwijstalent.

 

Samenwerking
Uniek is ook de brede consensus tussen onderwijsbesturen, opleidingsinstituten en gemeente Utrecht. Een breed actieprogramma waarin gewerkt wordt aan structurele randvoorwaarden als opleiden in de school en herontwerp van lerarenopleidingen. Tegelijkertijd vraagt het lerarentekort ook acties in het hier en het nu. Ook daar is support voor gelet op de energie die ook nu al door scholen en opleiders wordt gestoken in de netwerken, projecten en activiteiten. Samen met partners in stad en in de regio Utrecht, werken we aan een professionele arbeids- en opleidingsstructuur. Daar staan deze drie actielijnen voor. Maar het succes van deze aanpak staat en valt met het commitment van schoolbesturen en opleiders om in hun onderwijsbeleid hier ook daadwerkelijk ruimte voor te maken.

 

Vervolg
Er wordt een regiegroep ingericht waar in alle sectoren zijn vertegenwoordigd. Deze buigt zich over de verdere concretisering van deze aanpak, de beoogde opbrengsten, de monitoring en de verantwoording aan de gemeenteraad.

Het hele plan is te vinden onder Over Ons…………