Opleiding Rekenspecialist

In samenwerking met Expertis biedt Utrecht Leert dit najaar dé opleiding tot rekenspecialist aan. In tien bijeenkomsten slaan we de brug tussen wetenschappelijke inzichten en de dagelijkse (reken)praktijk. Zo leer je alles op het gebied van effectief reken-wiskundeonderwijs.

In samenwerking met Expertis biedt Utrecht Leert dit najaar dé opleiding tot rekenspecialist aan.
In tien bijeenkomsten slaan we de brug tussen wetenschappelijke inzichten en de dagelijkse (reken)praktijk. Zo leer je alles op het gebied van effectief reken-wiskundeonderwijs.

Inhoud en opzet bijeenkomsten

In tien bijeenkomsten word je meegenomen in alles wat ertoe doet op het gebied van effectief reken-wiskundeonderwijs.

Bijeenkomst 1: Effectief rekenonderwijs: een blik vanuit de wetenschap
Donderdag 21 september 2023 13.00 uur – 16.15 uur

Bijeenkomst 2: Ontluikende gecijferdheid en voorbereidend rekenen in groep 1, 2 en 3
Donderdag 30 november 2023 13.00 uur – 16.15 uur

Bijeenkomst 3: Leerlijnen, automatiseren en rekentaal
Dinsdag 19 december 23023 13.00 uur – 16.15 uur

Bijeenkomst 4: Didactisch handelen in de rekenles
Dinsdag 23 januari 2024 13.00 uur – 16.15 uur

Bijeenkomst 5: Differentiatie: sterke en zwakke leerlingen
Donderdag 15 februari 2024 13.00 uur – 16.15 uur

Bijeenkomst 6: Het leren van leraren en de rol van de rekencoördinator
Dinsdag 26 maart 2024 13.00 uur – 16.15 uur

Bijeenkomst 7: Effectief datagebruik in het rekenonderwijs.
Woensdag 17 april 2024 13.00 uur – 16.15 uur

Bijeenkomst 8: Preventie en behandeling van rekenproblemen en dyscalculie
Dinsdag 14 mei 2024 13.00 uur – 16.15 uur

Bijeenkomst 9: De rol van de rekencoördinator in rekenverbetertrajecten
Dinsdag 11 juni 2024 13.00 uur – 16.15 uur

Bijeenkomst 10: Presentatie van je plan/ontwikkeling/ambities.
Dinsdag 2 juli 2024 13.00 uur – 16.15 uur

De bijeenkomsten worden verzorgd door adviseurs van Expertis. Enkele bijeenkomsten worden verzorgd door wetenschappers van één van de universiteiten waar Expertis nauw mee samenwerkt.

Doelgroep

  • Rekencoördinatoren
  • Leraren
  • Intern begeleiders

 

Praktische informatie

Voor elke bijeenkomst wordt verwacht dat de deelnemer(s) zich inhoudelijk voorbereiden. Daarnaast worden tijdens de bijeenkomsten opdrachten gegeven die in de school dienen te worden uitgevoerd. Dit betekent dat er ondersteuning vanuit de school dient te zijn en dat de deelnemer op de eigen school de mogelijkheden heeft of krijgt om opdrachten uit te voeren en mogelijke interventies in te zetten. De totale studielast voor deze opleiding bedraagt 180 uur.

Locatie wordt nog nader bepaald.

Kosten
Utrecht Leert bekostigt een deel van de kosten van deze training. De eigen bijdrage per deelnemer is 500 euro.

Aanmelden

Je kunt je hier direct aanmelden voor de training: https://forms.gle/UyV2TU7n55ozph8Q9

Als je eerst nog vragen hebt, mail dan naar Monique van Lieshout, monique@utrechtleert.nl