Herregistratiemodules

In samenwerking met de Thomas More Leiderschapsacademie, biedt de Utrecht Leert Academie, komend schooljaar (2023/2024), twee herregistratie modules aan voor schoolleiders.

In samenwerking met de Thomas More Leiderschapsacademie, biedt de Utrecht Leert Academie, komend schooljaar (2023/2024), twee herregistratie modules aan voor schoolleiders.

De Thomas More Leiderschapsacademie en Epsedean hebben deze modules ontwikkeld voor leidinggevenden in het onderwijs. De modules zijn gecertificeerd door het schoolleidersregister PO en kennen een waarde van 70 punten per module.  Het kader van waaruit we de modules verzorgen is Zinvol leiderschap. Zinvol leiderschap gaat over leiderschap horizontaal organiseren en leiderschap tonen. Zinvol leiderschap is altijd situationeel. Zinvol handelen hangt af van wat er wenselijk en nodig is voor ‘het waartoe’ van het onderwijs en de organisatie, binnen de context waarin de school zich bevindt.

Module 1. Zelfbegrip van de schoolleider

Thema: Persoonlijk leiderschap
Data: 8 november 2023 – 29 november 2023 – 17 januari 2024 – 14 februari – 20 maart (online afronding)

In deze module onderzoek je samen met je collega’s je bewuste en onbewuste beliefs over leiderschap en ruimte geven en ruimte laten aan professionals. Beliefs spelen een rol bij het framen van situaties: Wat is hier aan de hand? Bij het bepalen van een strategie: Langs welke weg denk ik resultaten te behalen? En bij je handelingskeuze: Wat ga ik (laten) doen? Door reflectie vanuit kennis en ervaringen krijg je meer zicht op je bewuste en onbewuste beliefs (en die van anderen) en kan zo meer bewust keuzes maken.

Thema’s zijn o.a.: succesroutines en patronen, de rol van emotie, de morele dimensie van leiderschap en karakterstructuren.

Module 2. Veranderen en ontwikkelen.

Thema: Leidinggeven aan verandering

Data: 31 januari 2024 – 13 maart 2024 – 3 april 2024 – 17 april 2024
22 mei 2024 (online afronding)

In deze module verkennen we je eigen beelden van verandering (veranderparadigma’s) en gaan die verbreden en verdiepen met kennis en inzichten van professionele veranderaars. In het eerste deel van de bijeenkomsten staat een thema vanuit de veranderkunde centraal. In het tweede deel van de bijeenkomst koppelen we het thema aan de hand van verschillende werkvormen naar je eigen praktijk. Er worden gastsprekers uitgenodigd die expert zijn op een thema.
Thema’s zijn o.a.: het veranderverhaal, pragmatisch veranderen, weerstand en frictie, faalscenario’s en veranderbeelden.

Werkwijze bijeenkomsten

Tijdens de bijeenkomsten wordt voortdurend gependeld tussen inzichten vanuit theorieën, de praktijkervaringen van de deelnemers en de kennis en ervaring van de opleider en de gastsprekers. Er wordt een diversiteit aan leersituaties gecreëerd. Elke module heeft actuele literatuur (artikelen). Van de deelnemers wordt verwacht dat ze de literatuur voor een bijeenkomst bestuderen.

Afronding module

Je houdt tijdens het volgen van de module je leerervaringen en inzichten bij. Na de vierde dag schrijf je een kort leerverslag met daarin jouw inzichten over het thema van de module en wat je in de praktijk rondom dit thema hebt gerealiseerd.

Tijdens een (online) afsluitend eindgesprek presenteer je jouw inzichten, bevindingen en realisaties in de praktijk.  Je wordt hierop bevraagd door een of meerdere deelnemers en de opleider.

Meer informatie

De opleidingsdagen zijn van 09.30 tot 15.30 uur.
De opleiding wordt verzorgd door Thomas More Leiderschapsacademie:
http://www.tm-leiderschapsacademie.nl/

Utrecht leert financiert een deel van de kosten, de eigen bijdrage per module is 350 euro.

Meld je hier aan